Ekonomi
  • 21.9.2002 14:13

ANAP'A GÖRE TÜRK LİRASI STRES YAPIYOR

KAYNAK : Haber Vitrini ANAP, değer kaybı yüzünden yatırımcıların Türk Lirası'nda kalmak istemediği, bunun da ekonomi yönetiminde stres yarattığını savunarak, bu sıkıntıların Euro'ya geçişle ortadan kalkacağını savundu. ANAP, sürdürülebilir bir büyüme için gereken fiyat istikrarının da Euro'ya geçilerek sağlanabileceğini kaydetti.ANAP'ın önerdiği sistem 21 Şubat krizinde çöken kur rejiminden daha katı bir "para kurulu" sistemini çağrıştırdı. ANAP, uygulamayı vaadettiği ekonomi programını "Ekonomi Politikasının Yeni Mimarisi" başlığıyla açıkladı. Programda, TL'nin kullanımdan kaldırılarak euroya geçilmesi önerildi. Türkiye'de mevduatın yüzde 60'ının, Merkez Bankası bilançosunun yüzde 65'inin ve iç borcun yüzde 78'inin döviz referanslı olduğuna dikkat çekilen programda, devlet ya da özel kurumların sözleşmelerini, vatandaşların da alışverişini artık dövizle yaptığına işaret edildi. Raporda, TL'yi kaldırıp Euro'nun kullanılmaya başlanmasıyla ihtiyaç duyulacak paranın 4 milyar Euro civarında olacağı öne sürülerek, Euro'ya geçmenin hiç de güç olmayacağı savunuldu. ANAP, Türkiye'nin AB'ye girişi konusundaki umutsuzluğunu da ortaya koydu. Programda, euro kullanmanın EUROLAND diye adlandırılan para bölgesine girmek anlamına gelmeyeceğine işaret edilirken, "Parasal birliğe girmenin kriterleri bellidir. Ülkemiz bu kriterleri halen tutturamıyor ve yakın gelecekte de tutturacak gibi görünmüyor. Biz EURO'ya kendi inisiyatifimizle gececeğiz. Kısaca Merkez Bankası artık para yaratamayacak, para basamayacak" denildi. EURO İSTİKRARI SAĞLAR Ekonomi politikasının asıl amacının sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamak olduğu, bunun için de fiyat istikrarının gerektiğine işaret edilen programda, "Fiyat istikrarı için gerekli olan istikrarlı ve kontrol edilebilir para birimidir. Euro kullanılması ile bu istikrar sağlanmış olacaktır" denildi. Euro kullanımının Türkiye'ye her yıl yüzde 6-7 oranında istikrarlı bir büyüme sağlayacağı savunuldu. EURO'NUN GETİRECEKLERİ ANAP'ın raporunda TL'nin kaldırılarak Euro'ya geçilmesiyle para politikası üzerindeki güvensizliğin ortadan kalkacağı, enflasyonun Avrupa ülkeleri ile aynı seviyeye geleceği savunuldu. Kredilerde TL'den dolayı katlanmak zorunda kalınan risk primi ile bankaların açık pozisyon, kur ve faiz riskinin ortadan kalkacağı kaydedildi. Raporda, euroya geçilmesiyle Türkiye'nin elde edeceği kazanımlar şöyle sıralandı: "Kamu ve özel kesim borçlanmalarında daha az faiz ödenecek. Açık pozisyon riskinin ortadan kalkması ile bankalarda kullandırılabilir kaynaklar artacak mali kesimin hacmi büyüyecek. İhracat, maliyetlendirme, karşılaştırma gibi konularda daha rahat fiyat verilebilecek. Ticari hayatta hesaplamalar, yazar kasaların hafızaları, mali hesaplamalar ve diğer mali mevzuatın parasal ifadeleri anlamlı hale gelecek. Yabancı sermaye ülkeye çok rahat gelebilecek. Emisyonu artırmak ancak Merkez Bankası'nın ya da Hazinenin yurt dışından borçlanması karşılığı olacağından enflasyonist etkisi bulunmayacak. Ödemeler dengesi şok istikrar tedbirleri değil, mal ve sermaye hareketleri ile kur riski taşımadan dengeye sokulacak." BİR TÜR PARA KURULU ANAP'ın ekonomik programında yer verdiği, AB Para Birliği'ne girmeden Euro'ya geçiş Türkiye7nin Şubat 2001 krizinden önce uyguladığı kur sisteminden daha katı bir "para kurulu" sistemini çağrıştırıyor. 2000 yılı başından 21 Şubat 2001'e kadar uygulanan söz konusu sistem TL'nin aşırı değerlenmesine ihracatın azalıp ithalatın artmasına ve Türkiye'nin sürdürülemez bir cari işlemler dengesi açığı vermesine neden olmuştu.

İLGİLİ HABERLER