Gündem
  • 16.8.2022 14:54

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden görülmemiş zarar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin konukevlerini zararına işlettiği tespit edildi.

ANFA'nın Mogan Parkı içerisinde bulunan konukevinden 2020 yılında 242.282 TL gelir elde ettiği, işletme için 3.250.500 harcama yaptığı bildirildi.
Sayıştay 2020 denetim raporunda; "Şirket basiretli iş adamı gibi hareket etmemiş, belirtilen tüm tesisler şirket için zarara sebebiyet vermiştir" denildi.

SAYIŞTAY: "KONUKEVLERİ TİCARİ HAYATIN GEREKLERİNE UYGUN OLARAK İŞLETİLMİYOR"
Sayıştay 2020 denetim raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'ne ilişkin bilgiler yer aldı. Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait konukevlerinin ticari hayatın gereklerine uygun olarak işletilmediğine dikkat çekildi.

Raporda; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mogan Parkı, Gençlik Parkı, Altınpark ve Keçiören'de bulunan 4 adet sosyal tesisin (konukevi) işletme hakkı 25 yıl süre ve belirlenen işletme bedelleri ile ANFA'ya devredildiğine dikkat çekildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN İMKANI YOK

Sayıştay 2020 denetim raporunda şöyle denildi: "Mogan Parkı içerisinde bulunan konukevi ise genel olarak ABB Başkanlık hizmetlerinde restoran olarak faaliyet göstermekte, bu kapsamda ABB tarafından bir miktar ödeme yapılmakta ve gelir elde edilmektedir. Ne var ki söz konusu gelir, mezkûr konukevinin giderlerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Nitekim 2020 yılında bu konukevinde ifa edilen hizmetler karşılığında 242.282,50 TL gelir elde edilmesine karşın personel ve kira gideri dâhil söz konusu işletme için harcanan toplam tutar 3.250.500,25 TL olmuştur. Görüldüğü üzere işletmecilik ilkelerine göre söz konusu işletmenin sürdürülebilirliğinin imkânı bulunmamaktadır."

"ABB meclis kararı ile işletme hakkı devralınan sosyal tesislerin bir kısmı hiç işletilmemekte, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı hizmetleri için faaliyet göstermektedir. Ne var ki, şirket basiretli iş adamı gibi hareket etmemiş, belirtilen tüm tesisler şirket için zarara sebebiyet vermiştir."

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

"Kamu idaresi cevabında şirket tarafından çeşitli yer ve tarihlerde restoran işletmeciliği yapıldığı, söz konusu restoranların kapanması sonucunda personelin bir kısmının Mogan Konukevinde görevlendirildiği, bu nedenle bu tesisin maliyetlerinin yüksek olduğu, personelin belediyeye tahsis edilmesi yönünde karşılıklı mutabakat yapılması haricinde herhangi bir işlem yapılmasının söz konusu personelin iş akdinin feshedilmesi sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir.."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamı tarafından şayet söz konusu tesislerin sadece belediye başkanlığı hizmetlerine tahsis edilmesi ve bu faaliyetlerde kullanılması isteniyorsa, tesislerin Şirkete devrinin iptal edilerek, temsil ağırlama ödeneğinden söz konusu hizmetlerin gördürülmesi, personelin de 696 sayılı KHK uyarınca yine şirketten temin edilmesi mümkündür. Ancak kanunlarda basiretli iş adamı şeklinde hareket etmesi zorunlu tutulan şirkete mezkûr yerlerin işletme hakkının devredilip, zarar etme pahasına bu yerlerde ABB'ye hizmet sunumu yapılmasının beklenmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle, söz konusu yerlerin ticari hayata uygun şekilde işletilmesi ve gelir elde edilmesi ya da bu işletmelerin işletme hakkının mülkiyet ve tasarruf sahibi olan ABB'ye iade edilmesi Şirket menfaatleri açısından doğru bir uygulama olacaktır."

Sayıştay 2020 denetim raporunda; ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin 2020 yılı zararı 61 milyon TL gibi büyük boyutlarda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür" denilmişti.

 

İLGİLİ HABERLER