Ekonomi
  • 28.2.2003 11:07

BANKA ÇALIŞANLARINA MÜJDE!..

Türkiye Ziraat ve Türkiye Halk Bankası'nda şimdi de dava komedisi yaşanıyor. Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu'nun, yeniden yapılandırma kapsamında başka kurumlara gönderdiği, bankacıların tamamı dava açtı. Mahkemeler, ardı ardına yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Mahkeme kararlarına göre banka personelin tekrar kamu bankalarında göreve başlaması gerekiyor. Ortak Yönetim Kurulu, IMF ve Dünya Bankası'na verilen sözler çerçevesinde, binlerce banka personelini Devlet Personel Başkanlığı'na gönderdi. Devlet Personel Başkanlığı da bankacıları çeşitli kamu kurumlarına dağıttı. Ancak bu dağıtma uygulamasında, unvan ve maaşlar dikkate alınmadı. Mesela, genel müdür yardımcıları, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlükte, uzman yapıldı. Bankacılar, hem maaş yönünden hem de unvan yönünden kayba uğradı. Yürütmeyi durdurma davası Ortak Yönetim Kurulu tarafından Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen personel, bu kez idare mahkemelerinde yürütmeyi durdurma davası açtı. Bu çerçevede, Devlet Personel Başkanlığı ve Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu aleyhine, yaklaşık 5 bin 500 davanın açıldığı bildirildi. Mahkemeler, tek tek yürütmeyi durdurma kararı vermeye başladı. Ortak Yönetim Kurulu'nun, davaları kazanan personeli tekrar bankada işe alması gerekiyor. Ancak banka özelleştirmeye hazırlık çerçevesinde, personeli tekrar işe almıyor. Devlet Personel Başkanlığı ise, ortada kalan bankacıları, ikinci kez başka kuruma gönderiyor. Böylece, ihtiyaç fazlası personel olarak nitelendirilen bankacılar, işbaşı yapamadan, kurumlar arasında dolaşıp duruyorlar. Personelin davaları kazanması halinde, tekrar bankalarda işe alınıp alınmayacağı halen netleşmedi. Alındığı takdirde, özelleştirme çalışmaları aksayacak. Geri alınmazsa, hukuki olarak banka yönetimi zor durumda kalacak.

İLGİLİ HABERLER