Ekonomi
  • 28.2.2003 11:33

GELİR VERGİSİNDE BEYAN DÖNEMİ YARIN BAŞLIYOR

ANKARA - Ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile menkul kıymet sermaye iradı gelirleri için beyan dönemi başlıyor. İşadamları, doktor, avukat, mimar gibi serbest meslek erbabı ve zirai kazanç sahipleri ile belli limitin üzerinde devlet tahvili ve hazine bonosu geliri olanlar, 2002 yılı kazançları için yarından itibaren beyanname verecek ve tahakkuk eden verginin ilk taksidini ödeyecek. Aynı şekilde Mart ayı, kira geliri dışında faiz, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı olan ev sahipleri için de vergi ayı olacak. Kiranın yanısıra vergiye tabi başka geliri olanlar, bütün gelirleri için bu ay beyanname verecek. Bu çerçevede 2.2 milyon dolayında vergi mükellefi, 31 Mart'a kadar gelir vergisi bildiriminde ve vergi ödemesinde bulunacak. Gelir vergisinde ikinci taksit Haziran ayında, son taksit ise Eylül'de yatırılacak.

İLGİLİ HABERLER