Ekonomi
  • 1.9.2002 13:58

BDDK HALİS TOPRAK'A DAVA AÇTI

KAYNAK : Haber Vitrini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TMTF'YE devredilen Toprakbank'ın eski sahibi Halis Toprak ile 18 eski banka yöneticisi hakkında, ''usulsüz krediler ve kötü yönetimle bankayı 874 trilyon 382 milyar lira zarara uğrattıkları'' gerekçesiyle alacak davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Toprakbank A.Ş'nin, 30 Kasım 2001 tarihinde 1.3 katrilyon liralık zararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği belirtildi. Bankalar yeminli murakıpları ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin hazırladıkları raporlara göre, ''davalı yöneticilerin alınması istenen tedbirleri almadıkları, kaynakları hissedarların oluşturduğu sermaye grubuna aktardıkları'' iddia edilen dilekçede, şöyle denildi: ''Davalılar, bankacılık usul ve esaslarına, ilgili mevzuata aykırı kredi tahsis ve kullandırımı yapmışlar, gerekli şekilde bilgi toplamaksızın, yeteri kadar teminat almaksızın, yasal kredi limitini aşarak, kötü idare ile usulsüz krediler tahsis ederek, alacakların takip ve tahsilinde ihmal göstererek, bankanın aktif yapısını zayıflatmışlar, gerek kanunun, gerek ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri kasten veya ihmal ile yapmamışlar, bankayı fahiş zarara uğratmışlar, mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven istikrarı bakımından zafiyetine neden olmuşlardır.'' ''Vergi borcu ve fon cezalarının bile bankaya el konulmasından sonra TMSF tarafından ödendiği'' kaydedilen dilekçede, Toprakbank ile Toprakbank Off Shore arasındaki işlemler nedeniyle ödenmesi gereken, ancak ödenmediği için cezasıyla birlikte 44 trilyon 265 milyar lirayı aşan vergi ve cezalarının da devir sonrası TMSF tarafından ödenmek zorunda kalındığı bildirildi. 19 ESKİ YÖNETİCİDEN ZARARIN TAHSİLİ Dilekçede, bankaya el konulduğu günkü bilançoda tespit edilen 1.3 katrilyon liralık zarardan ''fazlaya dair haklar saklı kalmak'' üzere 874 trilyon 382 milyar 914 milyon liralık bölümün, Toprakbank'ın eski yönetim kurulu başkanları Halis Toprak, Ertuğrul Kumcuoğlu, Mahfi Eğilmez, Yener Dinçmen, Başkan Vekili Vecdi Atamyıldız, Yönetim Kurulu üyeleri Ayla Toprak, Taner Berksoy, Salih Yardımcı, Doğan Sevim, Yeşim Toprak, Ergün Korkut, Yıldırım Aktürk, Turgut Tavşanoğlu, genel müdürler Veysel Bilen, Nejat Zafer Ataman, Denetim Kurulu üyeleri Bekir Karaman, Mustafa İbişağaoğlu, Öznur Tunalı ve Filiz Orlehan Doğdu'dan yasal faiziyle birlikte tahsili istendi. Dilekçede yer alan davalıların malvarlıkları için haciz ve tedbir konulması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması yolundaki istem ise hakim tarafından reddedildi. Hakim, alacak davası için duruşma günü tespit ederek taraflara tebligat çıkardı.

İLGİLİ HABERLER