Sağlık
  • 20.11.2020 21:51

CHP'den transların ameliyatı için SGK önerisi

CHP, transların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve ameliyatlarının SGK tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, '20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü' kapsamında bir rapor yayınladı.

Gökçen, transların Türkiye’de temel haklarından yararlanmadığını belirterek CHP'nin tespit ettiği birkaç probleme değindi.

Gökçen'in ana gündeminde Türkiye'de yaşayan transların sağlık hizmetlerinden yararlanma hususları vardı.

 

CHP den trans olacakların ameliyatı için SGK önerisi #1

 

TRANSLAR SGK HİZMETLERİNDEN YARARLANSIN

Beden uyum sürecine girmek isteyen translar için yasal, ekonomik engeller konulduğunu ve SGK tarafından pek çok zorluk çıkarıldığını belirten Gökçen, "Transların beden uyum sürecine erişim kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve ameliyatların SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Gökçen, CHP olarak translar için diğer mücadele önerilerini şöyle sıraladı:

NEFRET SUÇLARI

“İstanbul Sözleşmesi aleyhinde geliştirilen kampanyalara karşı, LGBTİ+ bireylere yönelik nefret suçlarına yol açması da göz önünde tutularak gerekli adımlar atılmalıdır. Nefret suçunun önüne geçilebilmesi ve faillerin cezalandırılması için, ayrım gözetilmeyecek kategoriler arasında “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ifadelerinin de bulunduğu bir nefret suçları mevzuatının hazırlanması gerekmektedir.

 

CHP den trans olacakların ameliyatı için SGK önerisi #2


 

 

LGBTİ BİREYLERİNİN ÖZEL İHTİYAÇLARI

Başta translar olmak üzere, çoklu ayrımcılığa maruz bırakılan (engelli, mülteci, HIV ile yaşayan vd.) tüm LGBTİ+ bireylerin özel ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, politika ve hizmetler geliştirilmelidir.

CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’ndaki ayrımcılık nedenleri arasına 'cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği' de eklenmelidir.

TRANS KAPSAYICI EĞİTİM VE İSTİHDAM POLİTİKALARI

LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet sonrası destek mekanizmalarıyla ilgili acil eylem planı oluşturulmalı, barınma imkanları sağlanmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve yerel yönetimler, bu konudaki yasal düzenlemeler için sivil toplum örgütleriyle koordinasyon içinde gerekli adımları ivedilikle hayata geçirmelidir. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın cinsel yönelim konusunda daha etkin çalışması sağlanmalıdır. Trans kapsayıcı eğitim ve istihdam politikaları geliştirilmelidir.

İLGİLİ HABERLER