Gündem
  • 29.9.2013 12:28

Demokratikleşme paketi 11 yıllık çalışmanın eseri

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın kamuoyuna açıklayacağı demokratikleşme paketi, üzerinde uzun yıllar yapılan çalışmalar neticesinde hazırlandı. Pakette yer alacak maddeler üzerinde, toplumun hemen her kesiminin görüşleri alınırken, Türkiye gündeminden inmeyen konuların ve toplumun hassaslaştığı noktalardaki sorunların çözümü için düzenlenen çalıştaylarda alınan kararlar ve raporlar da etkili oldu.

Başbakan Erdoğan'ın yarın açıklayacağı ve "toplumun bir çok kesimini şaşırtacağını" ifade ettiği demokratikleşme paketi, yaklaşık 11 yıllık bir çalışmanın ürünü. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının koordinasyonunda Adalet ve İçişleri bakanlıklarının katılımıyla hazırlanan demokratikleşme paketinde, Alevi çalıştayları, Yeni Anayasa Çalıştayları, Kürt Sorunu Çalıştayları, Dini Azınlık Çalıştayları'nda alınan kararlar ve Akil İnsanlar Heyeti'nin raporları yol gösterici oldu.

- Akil insanlar heyeti

Demokratikleşme paketinin hazırlanışı sırasında, hükümet tarafından demokratik açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan ve 7 bölgede, toplamda 63 kişiden oluşan heyetlerin raporları da değerlendirildi. Heyet, bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda oluşturdukları raporlarını, Dolmabahçe'de Başbakan Erdoğan'a sundu. Bu raporlarda yer alan önerilerden, demokratikleşme paketi hazırlanırken yararlanıldı.

- Yeni Anayasa Çalıştayları

Toplumsal mutabakat sağlanarak yeni anayasa yapılması için çalıştaylar düzenlendi. TBMM'de Anayasa Komisyonu çalışmalarını yürütürken, katkı sağlamak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşların görüşü alındı. Komisyona 160 kuruluş görüşlerini aktarırken, 66 bin 15 kişi de düşüncelerini ifade etti.

- Alevi Çalıştayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında düzenlenen Alevi Çalıştayları'nda alınan kararlar da paketin hazırlanması sırasında yol gösterici oldu. Katılımın düzeyi ve çeşitliliği bakımından çoğulcu bir yapıya sahip olan çalıştaylar, birikmiş sorunlar etrafında düşünceler özgür bir şekilde gündeme getirilmesi açısından dikkati çekti.

Çelik başkanlığında düzenlenen 7 çalıştayda, Alevi kanaat önderleri, akademisyenler, ilahiyatçılar, sendika temsilcileri, insan hakları örgütleri, STK'lar, medya mensupları ve siyasetçiler fikirlerini paylaştı.

- Çözüm süreci

Çözüm sürecine gidilen yolda, takvime bağlanan bir dizi çalıştay düzenlendi. Başbakan Erdoğan, sürecin adımlarını atmadan önce demokratik açılım kapsamında 2005'te "Aydınlar Buluşmasına", "İkili Siyasi Parti Liderleri ile Görüşmeleri"nin yanısıra STK'lar, kanaat önderleri ve inanç grupları, medya temsilcileri, sanatçı, akademisyenler ve aydınlar ile 12 toplantı yaptı. Bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bir dizi görüşme yaptı ve toplantılara katıldı.

- Dini azınlıklar

Gayr-ı müslim vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve onların tüm ülke vatandaşları gibi eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasına yönelik önlemler de demokratikleşme paketinde yer aldı. Konuya ilişkin olarak bir dizi toplantı ve buluşma gerçekleştirilirken, gayr-ı müslimlerin demokratik haklarına karşılık gelecek bir dizi yasal düzenleme yapıldı.

- YÖK Yasası Çalıştayları

Yüksek öğretimde akademik kalite ve kamu yararını gözetecek yeni bir yasa zorunluluğunun ortaya çıkması üzerine Mardin, İstanbul, Konya, Afyon, Sakarya, Erzurum, Rize ve Ankara'da çalıştaylar düzenlendi.

Türkiye'nin dinamizminin en önemli kaynağı olan gençliğe yönelik olarak ise Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın himayesinde 27 çalıştay gerçekleştirilirken, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da bir dizi çalıştaya imza attı.

AA

İLGİLİ HABERLER