Gündem
  • 29.9.2013 12:25

Gül'ün son Meclis konuşması

- Meclis, 2.5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü açılacak
- Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olarak son kez Meclis'in açılış konuşmasını yapacak
-Genel Kurul'da Suriye'ye ilişkin tezkere ele alınacak
- CHP'li Haberal, andiçerek yasama çalışmalarına başlayacak


24. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başladığı 1 Ekim Salı günü, ilk tören, saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Çiçek'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Genel Kurul'a takdiminin ardından İstiklal Marşı okunacak. Ardından Cumhurbaşkanı Gül, 11. Cumhurbaşkanı olarak son kez, yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

Abdullah Gül'ün konuşmasının ardından, Ergenekon Davası'ndan 5 Ağustos'ta tahliye olan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, andiçerek yasama çalışmalarına başlayacak.

Haberal, "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim" şeklindeki yemin metnini okuyacak.

Açılış nedeniyle, milletvekili sıralarına gül konulacak, akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

-Suriye'ye ilişkin tezkere

Genel Kurul'da ilk hafta, Suriye'ye ilişkin tezkere ele alınacak. Tezkerenin 2 Ekim Çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor. Suriye konusunda Hükümete verilen yetkinin süresi, 4 Ekim Cuma günü sona eriyor.

Hükümet, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle oluşabilecek risklere karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na başvurmuş ve Meclis de 4 Ekim 2012 tarihinde karar almıştı.

Suriye'deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92. Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair TBMM Kararı şöyle:

"Suriye'de devam etmekte olan krizin bölgesel istikrar ve güvenliğe olduğu kadar, ulusal güvenliğimize menfi etkisi giderek artan şekilde görülmektedir. Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince yürütülen askeri harekatlar kapsamında, 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz topraklarına da saldırgan eylemler yönelmiş ve müteaddit uyarılarımıza ve diplomatik girişimlerimize rağmen bu eylemler devam etmiştir. Ülkemiz topraklarına yönelik söz konusu saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.

Bu durum, ulusal güvenliğimize ciddi tehdit ve riskler oluşturan bir aşamaya ulaşmıştır. Bu itibarla, ülkemize yönelebilecek ilave risk ve tehditlere karşı zamanında ve süratle hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun 04.10.2012 tarihli 4'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir."

-İhtisas komisyonları

Genel Kurul'da; AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin isimlerini bildireceği ihtisas komisyonlarının üyelikleri için de seçim yapılacak.

MHP, yeni yasama yılında grup başkanvekilliği seçimi yapacak. Grup başkanvekilliği seçimi, Meclis'in açılacağı 1 Ekim Salı günü yapılacak grup toplantısında gerçekleştirecek.

 

-''Tam gün yasası'' için mesai

 

Meclis'in yasalaştıracağı ilk düzenleme ise "Tam gün" ile ilgili torba kanun tasarısı olacak.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair torba tasarıya göre, memur, subay, astsubay ve askeri öğrenciler; ofis, büro ve muayenehane açamayacak, vakıf üniversitelerinde çalışamayacak. Ancak memurların insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmaları bu yasaklamanın dışında olacak.

Sağlık personeli, mesai saatleri dışında da hastane ya da sağlık kuruluşuna çağrılabilecek. Yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak istihdam edilebilecek.

Mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyeleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmezse üniversiteyle ilişikleri kesilecek. GATA'da da sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek.

Sünnet ameliyatını sadece tabipler yapacak. Bu düzenlemenin yayımı tarihinde sünnetçilik yapanlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar sünnetçilik yapmaya devam edecek. Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretleri yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranında fazla ödenecek.

Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ancak, olağanüstü durumlarda acil sağlık hizmeti ulaşana kadar sağlık hizmeti veren hekimler ve sağlık görevlileri bu cezaya çarptırılmayacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri arasında sayılacak. Reçete toplayarak haksız kazanç elde eden eczacılar ile hastane önlerinde hastaların reçetelerini alarak ilaç temin etmeye çalışan kişilere para cezası verilecek. Eczaneler toptan satış yapamayacak. İlaçlar internette satılamayacak.

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde, Meclis araştırması açılmasına ilişkin 688 önerge, 2 bin 794 sözlü soru, 209 da tasarı ve teklif bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER