Sağlık
  • 30.9.2004 11:59

DOKTORLAR YİNE EYLEME HAZIRLANIYOR

YUSUF ZİYA ERARSLAN ANKARA - ''Ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı'' sloganlarıyla daha önce diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle iş bırakma eylemi yapan doktorlar Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nden gelecek yeni bir eylem tarihini bekliyor. TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, yaptığı açıklamada, hekimlik ve sağlık ortamına ilişkin olağünüstü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, başlattıkları eylem sürecinine devam edeceklerini söyledi. Sayek, eylem tarihinin henüz netlik kazanmadığını bunun için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Öte yandan, TTB'nin çağrısı üzerine 24 Aralık 2003 tarihinde iş bırakma eylemine katılan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu yöneticileri hakkında açılan davanın ilk duruşması 13 Ekim 2004 tarihinde yapılacak. TTB'nin, ''Tüm yurttaşların davası'' olarak nitelendirdiği davanın izlenmesi için Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki hekimlerin yapılacak duruşmayı izlemek üzere İstanbul'a gideceği belirtildi. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 23:00

İLGİLİ HABERLER