Gündem
  • 13.10.2005 15:58

''''ERMENİ KONFERANSI''''NIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI KARARI KALDIRILDI

İSTANBUL - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ''''İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı''''na ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi''nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı. Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerinin İstanbul 4. İdare Mahkemesi''nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptıkları itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi''nce 26 Eylül 2005 tarihinde karara bağlanarak, taraflara tebliğ edildi. Kararda, ''''Davalı idareler itirazının kabulüne, İstanbul 4. İdare Mahkemesi''nin 19 Eylül 2005 tarih ve E:2005/2282 sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması talebinin incelenmeksizin reddine, dosyanın mahkemesine iadesine oybirliği ile karar verildi'''' denildi.

İLGİLİ HABERLER