Ekonomi
  • 23.7.2009 12:47

GÜNDEMDE YENİ VERGİ VAR MI?

ANKARA - Bu çerçevede yataklı hastalardan katkı payı alınması ile ilaçta yeni fiyatlandırma sisteminin de uygulamaya konulması öngörülüyor.
Orta Vadeli Programa son şekli verilirken, 2009 Merkezi Yönetim Bütçesi açıklarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğinin ortaya çıkması, ekonomi yönetimini yeni arayışlara yöneltti.
Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının, 3 ve daha fazla yıldıza sahip turistik tesisler ile 1. sınıf lokantalarda ise katma değer vergisi (KDV) oranlarının yükseltilmesinden sonra yapılan değerlendirmelerde, bu iki düzenlemenin ardından kısa dönemde gelir artırıcı yeni tedbirin gündemde olmadığı belirtiliyor.
Bu çerçevede son taksidin zaten 31 Temmuz'a kadar ödeneceği motorlu taşıtlar vergisinde tutarların artmasının söz konusu olmadığı, aynı şekilde taşıt sahiplerinden ek motorlu taşıtlar vergisi, gayrimenkulü olanlardan da ek emlak vergisi alınmasının düşünülmediği ifade ediliyor.
Ekonomi yönetimi, bütçe dengeleri ve 2010 yılına daha rahat girilebilmesi için harcamaları kısıcı bir takım tedbirleri uygulamaya koymaya da hazırlanıyor.
Orta Vadeli Program çalışmalarında son aşamaya gelen ekonomi yönetimi, kamuda harcamaları disipline edici tedbirlerin de program dahilinde hayata geçirilmesini planlıyor.
Harcama kısıcı önlemler çerçevesinde personel ve faiz dışındaki ödenek kalemleri tek tek gözden geçiriliyor. Ancak, 2009 bütçesinin mali disipline uygun olarak zaten kısıtlı ödeneklerle hazırlanması nedeniyle, hareket alanının çok dar olduğu ve çok fazla kalemde kesintiye gidilmesinin imkan dahilinde bulunmadığı kaydediliyor.
Bütçedeki tasarruftan en fazla sağlık harcamalarının etkilenmesi bekleniyor.
Sağlıkla ilgili ilk 2 önlemin de yataklı hastalardan katkı payı alınması ve ilaçta fiyatlandırma sisteminde değişiklik olduğu belirtiliyor.
Bir süre önce Mecliste yasalaşan Torba Kanununda yer alan ve yatarak tedavide hastalardan hizmet bedelinini yüzde 1'ine kadar katkı payı alınmasını öngören düzenlemenin uygulamaya konulması için ilgili birimler oran belirleme çalışması yapıyor. Katkı payının herkese eşit oranda uygulanabileceği gibi hastalık grupları itibariyle farklı oranlarda da belirlenebileceği ifade ediliyor.
Yeni tedbirler kapsamında ilaç kullanımıyla özel hastanelere ödemelerdeki aşırılıkların önlenmesi de planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER