Gündem
  • 24.2.2002 09:52

HADEP DAVASINDA SONA GELİNDİ

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Anayasa Mahkemesi'ni bayramdan sonra da yoğun bir gündem bekliyor. Emekliye ayrılan Vural Savaş'ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, ''terör örgütü PKK ile arasında organik bağ bulunduğu'' gerekçesiyle Halkın Demokrasi Partisi'nin (HADEP) kapatılması istemiyle açtığı davada sona yaklaşıldı. Davada, Genel Başkan Murat Bozlak, 1 Mart Cuma günü, iddialara karşı sözlü savunmasını yapacak. Bu sürecin ardından dosya incelemeye alınacak ve belirlenecek bir günde kapatma davası görüşülecek. Anayasa Mahkemesi, Çek Kanunu'nda ''karşılıksız çek verme'' suçuna ve İcra İflas Kanunu'nun ''taahhüdü ihlal'' fiiline hapis cezası öngören düzenlemelerin iptal istemini de esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkeme, Anayasa'nın 38. maddesine yapılan ''terör, savaş ve yakın savaş'' halleri dışında idam cezası verilemeyeceğine ilişkin ekleme doğrultusunda, ''adam öldürme'' suçuna idam cezası verilmesini öngören TCK'nın 450. maddesinin iptal istemini de esastan görüşecek. Anamuhalefet Partisi DYP'nin, bankaların sermaye yapılarını güçlendirmeye dönük, bankalara kaynak aktarımı ile reel sektöre destek sağlanmasını öngören Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı dava da Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeki önemli konularından. DYP'nin, Tütün Yasası'nın bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı dava da önümüzdeki günlerde görüşülecek. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sezer'in 2 ayrı konudaki başvurusunu da karara bağlayacak. Sezer, 4667 sayılı Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, ''emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan hakim ve savcıların son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmalarını yasaklayan'' 10. maddesinin iptal edilmesini istemişti. Sezer, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun, ''arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinlerin özel hukuk tüzel kişisi olan yönetici şirket tarafından verileceğine ve denetleneceğine ilişkin kuralı ile yine özel hukuk tüzel kişisi olan yönetici şirketin kamu yararı gerekçesi ile adına kamulaştırma yapabileceğini'' öngören düzenlemesinin iptali istemiyle başvurmuştu.

İLGİLİ HABERLER