Gündem
  • 26.6.2014 13:17

İntiharda erkekler kadınları katladı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Erol Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 verilerine göre, ülkede ölümle sonuçlanan intihar sayısının 3 bin 189 olduğu belirtti. Türk toplumunda intihar ve intihar girişimlerinin yakın gelecekte daha önemli bir sorun olacağını dile getiren Prof. Dr. Kahveci, her 100 bin kişiden en az 4'nün intihar ettiğini söyledi. İntihar vakalarının nedenlerinin açık olarak belirlenemediğini vurgulayan Prof. Dr. Kahveci, intihar edenlerin yaklaşık yüzde 75'inin yaşamlarına son vermeden önce, bu eğilimlerini yakın çevrelerine ifade ya da ima ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Kahveci, “Bu durum pek çok intihar vakasının potansiyel olarak önlenebilir nitelikte olduğunu akla getirmektedir. Ülkemizde intihar girişimi olayları, intihar vakalarından en az 20 kat daha fazladır. Toplumumuzda intihar ve intihar girişimi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde intihar oranları, sanayi devrimini tamamlamış toplumlardan daha düşüktür. Bu karşılaştırma aynı zamanda ülkemizde gelecekte intihar ve intihara girişim vakalarının artacağını da göstermektedir. Nitekim son 50 yıldaki istatistikler de bu doğrultuda bir eğilime işaret etmektedir. Türkiye'de intihar ve intihar girişim hızı, çarpıcı bir şekilde artmaktadır" dedi.

İLKOKUL MEZUNLARI İNTİHARDA ÖNDE

Eğitim düzeyinin intihar olayında önemli bir etken olduğunu belirten Prof. Dr. Kahveci, 2013 verilerine göre intihar edenlerin yüzde 38'i ilkokul mezunuyken, bu oranın üniversite mezunlarında yüzde 8 olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kahveci, "Türkiye nüfusu genelinde ilkokul mezunlarının oranı yüzde 28, üniversite mezunlarının oranı ise yüzde 13'tür. Başka bir deyişle Türkiye'de intihar vakalarındaki ilkokul mezunlarının oranı Türkiye'de genel nüfusunun içindeki oranından çok fazladır. İlkokul mezunlarının kalifiye olmayan işlerde çalışma olasılığı daha yüksek olduğundan, gelir düzeylerinin de düşük olması beklenebilir. Yani, toplumumuzda gelir düzeyi daha düşük olan bireylerde intihar oranları daha yüksektir" dedi.

ERKEKLERDE ORAN YÜZDE 73

2013 yılında intihar edenlerin yüzde 73'ünün erkek, yüzde 27'sinin de kadın olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Kahveci, bu durumun tarihsel süreç içerisinde değişim göstermediğini söyledi. Prof. Dr. Kahveci, “Kadınlarda genel olarak yaş arttıkça intihar oranı azalırken, erkeklerde tersine bir eğilim gözlenmektedir. Yani erkeklerin yaşları ilerledikçe intihar eğilimi artmaktadır. Nedenleri bilinen vakalar içerisinde, hastalık, geçim zorluğu, aile geçimsizliği, ticari başarısızlık gibi durumlar önemli intihar nedenleri olarak gözlemlenmektedir. Geleneksel değerlerin ve cinsiyete dayalı iş bölümünün egemen olduğu toplumumuzda, erkekler evin geçiminde önemli sorumluluklar yüklenmektedir ve toplumumuzda erkelerin bu yük altında ezildiklerini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yusuf YAVUZ/ İZMİR, (DHA)- 

İLGİLİ HABERLER