Gündem
  • 22.7.2009 12:46

KAMUDAKİ YENİ ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlıklarına Hesap Uzmanları Ömer Çakıcı, Abdulkadir Demirci, Himmet Karadağ, Süleyman Hayri Balcı, Akın Tavuz, Fatih Kaya ve Fatih Aygören getirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, aynı yer Başmüfettişi Metin Süerdem atandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğüne, Mehmet Ali Koçkaya, Muş İl Müdürlüğüne, Murat Yıldız ve Kırklareli İl Müdürlüğüne de Edirne İl Müdürü Erdinç Yazıcı getirildi.

Çevre ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Yaşar Eser atandı.

Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Davut Oğuz getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konya IV. Bölge Müdürlüğüne, İzmir II. Bölge Müdürü Ayhan Sarıyıldız, İzmir II. Bölge Müdürlüğüne Şanlıurfa XV. Bölge Müdürü Mustafa Altundal, Şanlıurfa XV. Bölge Müdürlüğüne, Kars XXIV. Bölge Müdürü Sait Umucu, Kars XXIV. Bölge Müdürlüğüne de Sinan Tahsin Sarıoğlu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Faruk Erdal Onursal, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

İLGİLİ HABERLER