Gündem
  • 16.5.2013 13:20

Kamuya atamalarda önemli değişiklikler...

ANKARA - TBMM başkanlığına sunulan "Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na göre, uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken süre 3 yıldan 2 yıla indiriliyor.
     Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman olabilmek için daha önce Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Yüksek Öğrenim Kurulu ve Bakanlar kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için gerekli "en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olma" şartı, tüm uzmanlıklar için gerekli hale geliyor.
    
     -Uzmanlar, tez hazırlamayacak-
    
     Tasarıya göre, uzmanlık için tez hazırlama şartı; uzman yardımcılığı için ise yabancı dil bilme şartı kaldırılıyor. Uzman ve uzman yardımcılığı için yaş sınırı 35 olacak.
     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bir madde eklenerek müdür, il müdürü, daire başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan 8-10 ve 12 yıllık hizmet süresi 5 yıla indirildi.
     Müdür, il müdürü, daire başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara atama yapılması için başkaca şart aranmaması sonucunda özel sektörde 5 yıl çalışmış ve lisans mezunu herkes açıktan üst düzey yönetici atanabilecek.
     Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için belirli bir meslek grubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, belirlenen hizmet sınıflarına ya da hakimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunma gibi özel şartlar kaldırılıyor. Böylece herkesin üst düzey yönetici olabilmesinin yolu açılıyor.
    
     -Kaymakamlık için azami yaş 35 olacak-

    
     Tasarı ile Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların daha sonra merkeze dönmeleri durumunda meslek mensuplarıyla aynı haklara sahip olması sağlanıyor.
     28 Şubat sürecinde ve sonrasında verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve dönebilmeleri, bütçe ve kadro kısıtından çıkarılarak, zorunlu hale getiriliyor.
     666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan fazla mesai uygulamasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine yeni bir düzenleme ile fazla mesailer yeniden kaldırılıyor.
     Kaymakam olabilmek için azami yaş sınırı, 30'dan 35'e çıkarılıyor.
 

İLGİLİ HABERLER