Bilim
  • 15.12.2022 10:47

Kartal Boşanma Avukatı

Boşanma ve boşanmaya bağlı tüm davalarda hizmet veren Kartal boşanma avukatı hukuki danışmanlık alanında da yardımcı olur.

Evlilikler farklı olduğu gibi boşanma davaları da farklıdır bu yüzden vekil seçimi yapılırken boşanma hukukunda uzman avukat tercihinde bulunulmalıdır. Boşanma avukatı aile hukukuna hakim olmalı ve müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunmalıdır.

Kartal Boşanma Avukatı

Boşanma davası avukat ile yürütülürken avukat tutma zorunluluğu olmadığından dolayı çiftlerin yürütebildiği bir dava türüdür. Ancak dava sürecinde süre kaybı, duruşmayı kaçırma ya da delil sunamama gibi çeşitli nedenlerden dolayı ya hukuki kayıp yaşanır.

Dolayısıyla Kartal boşanma avukatı dava açma süreci ile birlikte hukuki süreci ile yakından takip eder. Tüm aşamalarda dosya ile yakından ilgilenen avukat müvekkilinin sorumluluğunu üstlenir ve boşanma dosyasını takip eder.

Sadece bir dilekçe vererek boşanma davası açmak ya da açılan boşanma davasına cevap sunmak hukuki süreçte yeterli değildir. Tüm aşamaları bilerek ve tecrübe ile takip edilmesi gerekir. Boşanma avukatı şu konulara hakim olmalıdır;

Türk Medeni kanunu.

Aile hukuku.

Türk ceza hukuku.

Hukuk muhakemeleri kanunu.

Miras hukuku.

Tazminat hukuku.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun.

Kartal Boşanma Avukatı Fiyatları

Barolar Birliği tarafından her yıl avukatlık ücretleri için düzenlenen bir tarife bulunur. Kartal boşanma avukatı bu tarifenin altında fiyat veremez ancak tarifenin üzerinde bir fiyat konusunda anlaşılır.

Yapılan masraflar, davanın açıldığı yer ve şartlar farklılık gösterdiğinden dolayı avukatlık ücretleri konusunda net bir rakam dile getirilemez. Davanın zorluk derecesi ve ne kadar süreceği gibi konular değerlendirildikten sonra avukat ücreti anlaşılarak imzalanır. Ancak çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre her zaman daha yüksektir.

Kartal Boşanma Davası Açma

Boşanma ve boşanmaya bağlı hukuki sorunlarda Kartal boşanma avukatı tecrübesi ile çözümler sunar. Avukatlık hizmetlerinden yararlanmak şu nedenlerden dolayı önemlidir;

Dava dilekçesinin usul ve kanuna uygun hazırlanması.

Kanunda belirlenen boşanma nedenine dayalı dava açılması.

Duruşmaya katılım.

Tanıklı duruşmalarda tanığa sorular yöneltilmesi.

Davayı etkileyen beyanların tutanağı geçirilmesi.

Delilerin toplanması için mahkeme celbi talep etme.

Hukuki ve teknik bilgiler ile dava takibi.

Kartal Boşanma Avukatı İletişim

İstanbul'da en iyi boşanma avukatını arayanlar baroya bağlı avukat seçimi yapmalıdır. Sürekli takip gerektiren ve ilgilenilmesi zorunlu olan boşanma davalarında hukuki deneyim müvekkil hizmetleri açısından önem kazanır. Kartal İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen boşanma davasında eşler ayrı ayrı avukatlar ile temsil edilebilir.

Boşanma davasında avukatın rolü son derece önemlidir bu yüzden iletişimin güçlü tutulması her zaman yarar sağlar. Dava dilekçesinin hazırlanmasından kararın kesinleşmesine kadar tüm işlemler özel ve titizlikle yürütülmelidir.

Boşanma davaları beraberinde tazminat, velayet ve nafaka gibi birçok konuyu barındırdığından dolayı avukat seçimi yaparken tüm konulara hakim ve Yargıtay içtihatlarını bilen vekil tercihi yapmak önemlidir.

Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartal-bosanma-avukati.html

 

Güncellenme Tarihi : 15.12.2022 10:48

İLGİLİ HABERLER