Ekonomi
  • 16.11.2022 10:14

Maden kazasında ölenlerin ailelerine maaş bağlanacak

Maden kazasında ölenlerin ailelerine aylık bağlanmasına yönelik kanun TBMM'de kabul edildi

Amasra'da meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği kaza sonrası, mağdur ailelere destek amacıyla maaş bağlanmasını öngören yasa teklifi Meclis'ten geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Maden kazasında ölenlerin ailelerine maaş bağlanacak

Torba yasa teklifinin kabul edilen maddelerine göre;

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

 

Maden kazasında ölenlerin ailelerine aylık bağlanmasına yönelik kanun TBMM de kabul edildi #1

 

Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri esas alınacak.

 

Maden kazasında ölenlerin ailelerine aylık bağlanmasına yönelik kanun TBMM de kabul edildi #2

 


 

İLGİLİ HABERLER