Dünya
  • 29.9.2004 00:11

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK OKULLARDA HANGİ TASARRUF TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ?

UĞUR ALICI
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bir tasarruf genelgesi yayınlayarak, ilköğretim okullarında israfı önleme, verimlilik ve yerli malı konularının işlenmesine özen gösterilerek, öğrencilere Türkiye'de üretilmiş mamullerin kullanılması alışkanlığının kazandırılmasını istedi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Başbakanlık'ın 2004 yılını 'Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Yılı' olarak yayınladığı genelgeyi hatırlatarak, bakanlığında tüm işlerde tasarrufa gidilmesini ve israftan kaçınılması gerektiğini bildirdi. Çelik, başta vatandaşların bakanlıkla ilgili işlemlerinin basitleştirilerek, istenecek belgelerin asgariye indirilmesi gerektiğini, işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılarak bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını istedi. İlköğretim okullarında 'israfı önleme', verimlilik' ve 'yerli malı' konularının işlenmesine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan genelgede, "Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası etkin şekilde kutlanacak, öğrencilerimize Türkiye'de üretilmiş mamullerin kullanılması alışkanlığı kazandırılacaktır" denildi. Bakan Çelik'in, 81 il ve ilçe mille eğitim müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlarından yapılmasını istediği 9 kalemden oluşan tasarruf tedbirleri şöyle:
"- Eğitim-öğretim, üretim hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi için en az kaynak kullanılacak, en çok fayda sağlanması esas alınacak,
- Yatırımlarda stratejik öncelikler göz önünde bulundurulacak, azami tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecek,
- Sağlık harcamalarında ilgili mevzuata ve bütçe yılı uygulama talimatlarına uyulacak, İlaç ve tıbbi malzeme giderleri sürekli kontrol altında tutulacak,
- Fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi, faks gibi büro malzemelerinin ortaklaşa kullanımı sağlanacak, yeni ve malzeme alımı azami olarak en aza indirilecek,
- Telefonların 900'lü hatlara kapatılmasına devam edilecek, telefon görüşmeleri 3 dakika ili sınırlı olacak,
- Uluslararası bayramlar ile milli bayramlar, milli anma ve kurtuluş günleri hariç olmak üzere açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler nedeniyle devletin genel bütçesinden gezi, kokteyl, yemek gibi davetler düzenlenmeyecek,
- Zorunlu tanıtım ve diğer amaçlarla planlanan her türlü reklam ve tanıtım harcaması bakan onayı ile yapılacak,
- Dış kaynaklı projelerin hazırlanması aşamasında projelerin etkili, verimli ve amacına uygun gerçekleştirilmesine dikkat edilecek, gecikmelerden kaynaklanan faiz ve ceza ödemelerine sebep olunmayacak,
- Kullanımı iktisatlı olmayan araçlar satılacak, araç alma yerine kiralama yöntemine gidilecek, araçların kullanılmasında tasarrufa gidilecek."
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 22:59

İLGİLİ HABERLER