Eğitim
  • 28.9.2004 15:11

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ'NE ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK

UĞUR ALICI ANKARA - Bakanlığa bağlı resmi okullarda çalışıp Anadolu Güzel Sanatlar liselerine atanmak isteyen resim ve müzik öğretmenlerinde aranan kriterler belirlendi. Adaylardaki bu kriterler, öğrenim durumu, başvuru tarihi itibariyle bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmaları, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda ve branşında en az 3 yıl süreyle görev yapmış (askerlikte geçen süreler hariç), son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil notu almamış, son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış ve askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmaları gerekiyor. Adaylar, hizmet cetveli ve onaylı diploma örneğini görevli oldukları okul müdürlüğüne teslim edecekler. Adaylar arasında mülakat veya uygulamada puan eşitliği olması durumunda alanında lisans üstü eğitim, alanında hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri alan, aylıkla ödül, takdirname veya teşekkür ve öğretmenlikteki hizmet süresi gibi kriterler baz alınıp, atanmaları sağlanacak. Bu özellikleri bulunan adayların başvuru formlarına varsa bu belgeleri de eklemeleri gerekiyor. Bir Milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyon, başvuru belgelerini genelge esaslarına göre inceleyecek. İncelemede, sadece şartları uygun olanların başvuruları, varsa haklarında devam eden inceleme-soruşturma durumları da belirtilerek, sicil ve disiplin durumları ile ilgili bilgileri de doldurup, Resim ve Müzik branşları için ayrı ayrı yapılan listeleri ve ilgili yerleri onayladıktan sonra belgeleriyle birlikte en geç 15/10/2004 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde olacak şekilde topluca gönderecekler. Şartları uymayan, süresi içinde gönderilmeyen veya eksik gönderilen başvurular işleme alınmayacak. Doğrudan Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Önceden yapılan Anadolu güzel sanatlar liseleri sınavına katılıp başarılı olan, atanan ve halen bu okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, bu sınava müracaat edemeyecekler. Personel Genel Müdürlüğü'nce okulların norm kadro güncelleme işlemleri devam etmesi nedeniyle, adaylar tercihlerini resim-müzik ana sanat dalındaki ihtiyaçlara göre sınav günü son güncel duruma göre okullar bazında ilan edilecek listeyi esas alarak yapacaklar. Seçme sınavı, resim ve müzik branşlarına göre ayrı ayrı komisyonlarca 26-27-28 Ekim 2004 tarihlerinde, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapılacak. Sınavda başarılı olan adayların atama işlemleri, ihtiyaç durumu, tercih ve puan üstünlüğüne göre Personel Genel Müdürlüğü'nce yapılacak. Adaylar, branşlarına uygun olarak bilgi, beceri, yetenek ve varsa konser, yarışma, sergi vb. çalışmalarına ait düzenleyecekleri dosyayı, sınav günü değerlendirilmek üzere komisyona elden sunacaklar. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 22:59

İLGİLİ HABERLER