Gündem
 • 28.2.2015 12:39

Öcalan'dan PKK'ya silahları bırakın çağrısı

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ile İmralı-Kandil arasında görüşmeleri yürüten HDP heyeti İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık çalışma ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, ilk olarak HDP'li Sırrı Süreyya Önder konuştu. Önder, Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya bahar aylarında olağanüstü kongre çağrısı yaptığını duyurdu, "Öcalan bu kongrede silahlı mücadele yerine demokratik siyasetin yer alması gerektiğini söylüyor" dedi.

Önder, silah bırakmanın görüşülmesi için Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kongre çağrısını şu sözlerle iletti:

"Süreçte gelinen aşamaya ilişkin Öcalan'ın temel belirlemesi de şudur: Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken, demokratik bir çözüme ulaşmak temel hedefimizdir. Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet, silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır."

"Bugüne kadarki egemen devlet zihniyeti bu meseleyi salt iktidarlaşma aracı olarak görmüştür" diyen Önder, "Varlıkları yadsınan ve dışlanan tüm unsurların kendileri olarak toplumda yer alması gerektiğini" belirtti. "Sürece dinamik bir yaklaşım gereklidir" diyen Önder, "Zaman zaman aksamalar ve kırılmalarla yönetilen diyalog süreci resmi, ciddi ve sorumlu bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır" dedi.

Önder, Çözüm Süreci'ne ilişkin, "Beklenen tarihi gelişmelerin hayata geçebilmesi için tahkim edilmiş bir çatışmasızlığın elzem olduğuna şüphe yoktur. Biz de HDP heyeti olarak tüm demokratik çevreleri ve barıştan yana olan kesimleri, gelinen bu demokratik müzakere ve çözüm aşamasına güç katmaya davet ediyoruz. Barışa her zamankinden çok daha yakın olduğumuzu bilerek, emek veren ve verecek olan tüm demokrasi güçlerini selamlıyoruz" dedi.

Akdoğan: Demokratik gelişime hız katacak

Önder'in ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Akdoğan ise, "Silahların devre dışı kalması demokratik gelişime hız katacaktır" dedi. Akdoğan, "Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

10 maddelik taslak metin

Sırrı Süreyya Önder, Öcalan tarafından müzakerelere geçilmesi için hazırlanan 10 maddelik taslak metni de bu açıklamada tekrarladı. Bu taslak metin içinde yer alan maddeler şu şekilde
 

 1. Demokratik siyaset; tanımı ve içeriği
 2. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması
 3. Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri
 4. Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar
 5. Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları
 6. Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı
 7. Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri
 8. Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik ve eşit mekanizmaların güvenceleri
 9. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması
 10. Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa

 

Güncellenme Tarihi : 18.3.2016 21:52

İLGİLİ HABERLER