Eğitim
  • 5.5.2004 12:21

ODTÜ'DEN YÖK YASASINA SERT TEPKİ: ''DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ''

ODTÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu tarafından ortak yapılan açıklamada, tasarının üniversitelerin görüşleri göz önüne alınmadan TBMM'ye sevk edildiği belirtildi. Tasarıda öngörülenlerin ''üniversitelerin sorunlarına çözüm getirmediği, toplumun huzurunu ve eğitim sisteminin tümünü tehlikeye attığı'' ileri sürülen açıklamada, şöyle denildi: ''Tasarı, özünde YÖK üyelerinin tasfiyesine ve üniversite giriş sistemini imam hatip lisesi mezunları lehine değiştirmeye yöneliktir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarına yükseköğretimde fırsat eşitliği sağlama iddiasıyla getirilen bu tasarının, sadece imam hatip lisesi mezunlarına avantaj getirecek sonuçlar yaratacağı açıkça görülmektedir. Çünkü diğer mesleki ve teknik liselerin öğretim programları toplumun ihtiyacı olan nitelikli ara kadroları yetiştirmeye yönelik olduğundan, bu liselerden mezun öğrencilerin katsayı değişiklikleri ile üniversiteye girme oranlarında anlamlı bir artış olmayacağı açıktır. Buna karşılık, toplumun ihtiyacı olan imam ve hatip kadrolarını yetiştirme amacını aşan şekilde tasarlanmış ayrıcalıklı ve özel öğretim programlarıyla imam hatip liseleri gerçekte bu düzenlemeden yararlanacak tek kesimdir. Diğer mesleki teknik lise mezunlarına sadece görünüşte bir olanak sağlayacak olan katsayı değişikliği, genel lise mezunlarının haksızca önünü kesecek şekilde imam hatip lisesi mezunlarına avantaj ve imtiyaz sağlamaktadır. Bu yanlış düzenlemeyle diğer mesleki ve teknik liseler üniversiteye girişte avantaj sağlamak amacıyla ortaöğretim programlarını bozacak, meslek liseleri genel liselere dönüşecek, sonuçta dünyadaki eğilimin tersine bir gelişmeyle ülkemizdeki mesleki teknik eğitim sistemi büyük zarar görecektir.'' ''ÜLKENİN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR'' Tasarıda yer alan YÖK'ün yapısını değiştirmeye yönelik hükmün de ''üniversiteye giriş sisteminde değişiklik yapılmasına karşı çıkan mevcut yönetimi devre dışında bırakmaya yönelik olduğu'' savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Geçmişte halkımızın din duygusunu istismar eden siyasal iktidarların desteğiyle eğitimde birlik ilkesini bozacak düzeye getirilen imam hatip lisesi sorununun, toplumsal mutabakata en çok ihtiyacımız olan bir dönemde bu şekilde gündeme getirilmesi, konunun kökten ele alınması gereğini doğurmaktadır. Mevcut yapısıyla imam hatip liselerinin Anayasa'ya, Tevhidi Tedrisat Kanunu'na, eğitim eşitliği ilkesine ve Avrupa Birliği müktesebatına uygunluğunun tartışılarak doğru temele oturtulması yönünde üniversitelerimizin daha aktif rol oynaması kaçınılmaz hale gelmiştir.'' Açıklamanın, ''böyle bir düzenlemenin ülkenin geleceğini tehlikeye atacağı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti çerçevesinde Tevhidi Tedrisat gibi vazgeçilmez Cumhuriyet değerlerini ciddi olarak zedeleyeceği inancıyla, sadece toplumu bilgilendirme değil, aynı zamanda bu gidişi durdurucu somut adımların atılması gerektiği bilinciyle'' yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, ''Üniversitelerimizin sorunlarının çözümüne yönelik olmayan ve sosyal adaleti zedeleyen bu tasarının derhal geri çekilerek, toplumumuzda ve üniversitelerimizde yaşanması kaçınılmaz olumsuz sonuçların önlenmesi için kamuoyumuzu konuya sahip çıkmaya davet ediyoruz'' denildi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da, tasarıda YÖK'ün yapısına ilişkin öngörülen düzenlemenin ''tasfiye'' anlamına geldiğini söyledi. Tasarıda, YÖK'ün Genel Kurul ve Yürütme Kurulu yerine tek kuruldan oluşmasını olumlu bulduğunu ifade eden Aras, ''Ancak, üyelerin sayısı 16'ya ininceye kadar diğerlerinin görev süresinin bitmesi beklenebilirdi. Tasfiye yapılmadan da YÖK tek kurula indirilebilirdi'' diye konuştu. Aras, üniversiteye girişte öngörülen katsayılarla ilgili olarak da ''Bu düzenleme YÖK'e bırakılmalıydı'' dedi. CHP'Lİ GAZALCI: ''YÖK TASARISI ÜNİVERSİTELERİ SİYASALLAŞTIRIR'' CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, YÖK Yasa Tasarısı'nın üniversiteleri siyasallaştıracağını öne sürdü. Gazalcı, yaptığı yazılı açıklamada, tasarının üniversite sistemini, öğretim birliğini daha da bozacağını, kargaşa yaratacağını bildirerek, ''Bu tasarı, daha özerk, daha nitelikli bir üniversite için değil, AKP'nin kadrolaşma ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarının bir uzantısıdır'' dedi. Tasarının, Anayasa'nın 131. maddesinde YÖK'e bırakılan, ''Yükseköğretim kurumlarının öğrenimini planlamak, düzenlemek...'' hükmüne aykırı olduğunu savunan Gazalcı, şunları kaydetti: ''Tasarıya göre liselerin hangi alanlara gireceğine YÖK değil, MEB karar veriyor. Bu tasarı, tehlikeli bir biçimde üniversiteleri siyasallaştıracaktır. Bu yol açılırsa üniversitelerde eğitim kendi değerleri ve ölçütleriyle değil, siyasal iktidara göre belirlenecektir. Öğretim birliği içinde verilen laik eğitim anlayışı üniversitelerde bozulacaktır. Eğitim büyük ölçüde dinselleşecektir. Bu tasarı, AKP'nin kendine göre YÖK yaratma tasarısıdır.''

İLGİLİ HABERLER