Gündem
  • 30.4.2010 10:21

ORG. BAŞBUĞ'UN DEVLET MEMURLUĞU SONA ERDİ

Yaş haddi kuralı Askeri Personel Kanunu'nca düzenlenen Genelkurmay Başkanları, Emekli Sandığı'nda diğer askerler için uygulanan 1 Eylül istisnasına tabi değil.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 29 Nisan 2010 tarihi itibarıyla görev süresini doldurduğu ortaya çıktı. Başbuğ'un dün itibariyle 67 yaşını doldurduğu için doğrudan emekliye ayrılması gerektiği kaydedildi. Yaş haddi Askeri Personel Kanunu’nda ayrıca düzenlenen Başbuğ'un Emekli Sandığı Kanunu'nun diğer askerler için uygulanan "1 Eylül" istinasına tabi olmadığı aktarıldı.

DEVLET MEMURLUĞU KALKIYOR

Ankara'yı karıştıracak ilginç gelişmenin ayrıntıları sosyal güvenlik uzmanları tarafından da doğrulanıyor. 29 Nisan 1943 doğumlu Başbuğ'un dün itibarıyla otomatikman emekli statüsüne geçtiği aktarılıyor. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre devlet memurları yaş hadlerini doldurdukları gün emekliye ayrılıyor. Bu tarihten sonra devlet memurluğu statüsü kendiliğinden kalkıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gibi görevde bulunan kişilerin haş haddini doldurdukları gün emekliye ayrıldıkları örneğini hatırlatan uzmanlar, ancak askeri şahıslar için Emekli Sandığı Kanunu'nda istisnai bir hükmün var olduğunu aktardı. 5434 sayılı Kanunu'nun 105. Maddesi'nin son fıkrasında "TSK mensuplarının 5434 Sayılı kanunun 40. maddesindeki yaş hadleri sebebi ile emeklilik işlemleri 1 Eylül tarihinde yapılır" hükmüne dikkat çeken uzmanlar, söz konusu kanunun "1 Eylül" istisnası getirdiği kişilerin sadece 5434 Sayılı Kanunu'nun 40. maddesinde belirlenen TSK mensupları olduğuna işaret etti.

1 EYLÜL İSTİSNASI GEÇERLİ DEĞİL

Bu noktada devreye giren uzmanlar, Genelkurmay başkanlarının yaş haddinin 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 49. maddesinin "h" fıkrasında düzenlendiğini hatırlatarak, Genelkurmay Başkanı açısından 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan "1 Eylül" istisnasının geçerli olmadığını kaydetti. Bu nedenle Genelkurmay Başkanı'nın genel kurala tabi olarak yaş haddi nedeniyle 67 yaşını doldurduğu tarih olan 29 Nisan 2010 tarihinde devlet memurluğu sıfatının sona erdiği belirtildi. Kanunun bu açık hükmünün uygulanmasının "teamüller bu şekilde olmadığı" yönünde eleştirilerle birlikte "Orduda karışıklığa neden olup olmayacağı" sorusunu akıllara getirdi.

Türk hukuk sisteminin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 kararıyla pozitif hukuk karşısında teamüllere uyulamayacağı ve verilecek karar sonrasında çıkabilecek kaosla ilgilenmediğini aktaran uzmanlar, TSK'ya bir istisna tanıyarak "hukuku işletmeyelim ve göreve devam edelim" demenin sakıncalara neden olacağı vurgulandı.

BÜYÜK BİR KAOS OLABİLİR

Başbuğ'un 29 Nisan'dan görevi devredeceği ana kadar yapacağı bütün işlemlerin yoklukla sakat hale gelebileceğine işaret eden uzmanlar, Askeri Şûra’da emekliye ayrılan ve atanan personelin "O tarihte Genelkurmay Başkanlığı sıfatı kalmamıştır" diyerek dava açması ve kazanması halinde büyük bir kaosun olabileceğine dikkat çekti. TSK Personel Kanunu'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın boşalması halinde en geç 45 gün içinde atamanın yapılması gerektiği de vurgulanıyor.

İŞTE O MADDE

TSK Personel Kanunu 49. madde h fırkası: Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneraloramiraller arasından Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur.

Genelkurmay Başkanlığı’na atanan orgeneraloramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre yapılır. Genelkurmay Başkanlığı’nın boşalması halinde, en geç 45 gün içinde atama yapılır.

BUGÜN

Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 08:15

İLGİLİ HABERLER