Eğitim
  • 31.1.2007 11:35

ORTA ÖĞRENİMDE BAŞARI PUANI DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, bu yıl Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) orta öğretim başarı puanı hesaplanırken, 100’lük not sisteminin dikkate alınacağını bildirdi.
      Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin notlarının artık 100 puan üzerinden hesaplanacağını belirterek, öğrenci 100 üzerinden kaç puan almışsa karnesine aldığı puanın yansıyacağını söyledi.
      ÖSS’ye giren öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları hesaplanırken adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini anlatan Erdoğan, bu yıldan itibaren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) de ortaöğretim başarı puanını 100’lük sisteme göre verilen puanlar üzerinden hesaplayacağını kaydetti.
      Yeni notlandırma sisteminin getirdiği en büyük yeniliğin, mezuniyet notu yerine mezuniyet puanının esas alınması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 3 yıllık liselerde 9, 10. ve 11. sınıflara, 4 yıllık liselerde ise 9, 10, 11. ve 12.
      sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasından mezuniyet puanının hesaplanacağını bildirdi.
     
     "ÖĞRENCİLERİN HAKLARI KORUNACAK"
      Daha önceki yıllarda 5’lik sisteme göre hesaplanmış yılsonu notlarının, 100’lük sisteme dönüştürülmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını
      vurgulayan Erdoğan, "ÖSYM daha önceki yıllarda 5’lik sistemdeki notları 10’luk sisteme çevirirken bir formül kullanmıştı. Biz de 5’lik sistemdeki notları 100’lük sisteme dönüştürürken bu formülü kullanacağız" diye konuştu. Öğrencilerin geçmiş yıllarda aldıkları notlarla haklarının korunacağını ifade eden Erdoğan, öğrencilerin, 5’lik sisteme göre belirlenen başarı sıralamasındaki yerinin muhafaza edileceğini dile getirdi. Bu konuda ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, eski mezunların notlarıyla ilgili dönüştürme işlemlerinin bir sorun oluşturmayacağını ve bu işlemlerin hiç kimseyi mağdur etmeden ÖSYM tarafından kolaylıkla yürütülebileceği konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. ÖSYM Başkanı Yarımağan ile 100’lük not sistemine göre hesaplanacak mezuniyet puanlarının, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (AOÖBP) hesaplanmasındaki etkisini görüştüklerini açıklayan Erdoğan, "Sayın Yarımağan, 100’lük not sistemi uygulamasının olumlu bir gelişme olduğu yönünde görüş belirtti" dedi.
     
     HESAPLAMADAKİ FARKLILIK
      Erdoğan, 5’lik ve 100’lük sisteme göre AOÖBP’lere yansıyan farkı, diploma notları 5 olan iki öğrenciyi örnek vererek açıkladı. Bu öğrencilerin AOÖP’sinin 80 olduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:
      "100’lük sistemde birinci öğrencinin diploma puanı 100, ikinci öğrencinin ise 85 olduğunu varsayarsak, birinci öğrencinin AOÖBP’si 80; ikinci öğrencininki ise 76,591 olarak hesaplanacak. Aynı şekilde 5’lik sistemde diploma notları 2 olan öğrencilerin AOÖBP’leri 51,087 oluyordu. 100’lük sistemde ise diploma puanı 54,99 olan öğrencinin, AOÖBP’si 56,694; diploma notu 45 olan öğrencinin AOÖP’si
      ise 51,087 olarak hesaplanmaktadır. Görüldüğü gibi fark 4-5 puana kadar çıkmaktadır." Öğrencinin yılsonu başarısının belirlenmesinde eski yöntemin aynen korunacağını vurgulayan Erdoğan, "Eskiden öğrencinin bir dersten notu 24,50 - 24,99 olduğunda 25 olarak değerlendiriliyordu ve not olarak 1 veriliyordu. Bu hesaplamada bir değişiklik olmamıştır. Bu öğrencinin dönem notu yine 1’dir. Ancak dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. Öğrencinin dönem puanı 24,50 ise yine 24,50; 24,99 ise yine 24,99 olarak kalacaktır" dedi.
     
     "OKUL BİRİNCİLERİ KOLAYLIKLA BELİRLENECEK"
      Erdoğan, 100’lük puan sistemine geçişle okul birincilerinin daha doğru ve kolay bir şekilde belirlenebileceğini de ifade ederek, "100’lük sistemde alınan her puan anlamlı olacak. Öğrenciler 5’lik sistemdeki gibi aldıkları puanla yetinmeyecek, sürekli daha yüksek puan almaya çalışacaklar" diye konuştu.
      5’lik sistemde en küçük not artışı ya da azalışının, toplamda çok büyük
      farklılıklara neden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 69 alan öğrencinin notunun 3; 70 alanın notunun ise 4 olarak karneye geçtiğini söyledi.
     
     OKS’NİN YERİNE OKUL BAŞARI PUANI
      Yeni sistemle öğretmenin aritmetik ortalamanın bir not fazlasını verebilme şeklindeki takdir hakkının ortadan kaldırıldığını bildiren Erdoğan, böylece öğretmenin rahatlatılacağını belirtti. Erdoğan, 100’lük sistemle öğrencilerin ve velilerin öğretmenin takdir hakkını kullanırken gerçekçi davranıp davranmadığı yönündeki kuşkularının da giderileceğini ifade etti.
      Yeni puan sisteminin, eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için son derece işlevsel bir değişim örneği olduğunu anlatan Erdoğan, "Değişimin, öğrencileri mağdur etmeden, sistemin akışını tıkamadan daha başarılı olma yolunda çocuklarımızı teşvik eden, öğretmenlerimizi rahatlatan, üniversiteye girişte gerçek anlamda adaleti sağlayan bir devrim olduğunu söylemek abartı olmaz" dedi.
      100’lük not sisteminin gelecek yıllarda ilköğretim okullarında da
      uygulanabileceğini kaydeden Erdoğan, böylece "OKS kaldırılsın, ama yerine ne koyacağız" sorusunun yanıtının da bulunacağını söyledi. Erdoğan, OKS’nin yerini okul başarı puanına göre yapılan bir yerleştirmenin alabileceğini belirtti.

Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 22:27

İLGİLİ HABERLER