Ekonomi
  • 25.2.2023 09:55

Prefabrik yapılarda KDV kolaylığı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan, prefabrik yapılardaki KDV indirimi hakkında "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanamaraş merkezli depremlerin ardından 20 gün geçti.

11 ili etkileyen depremler binlerce evi enkaza çevirdi.

Öte yandan binlerce ev ağır hasar aldı.

Yaşanan yıkımlardan sonra vatandaşlar hızlı ve güvenilir olan konteyner ve prefabrik yapılara yönlendi.

Artan taleplerden sonrasında bakanlık devreye girdi.

KDV iade alacağı, yılı içinde ve nakden iade edilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde ve nakden iade edilebilecek.

İndirim sonrasında nakden ya da mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı

Deprem felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında, deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde mükellefiyeti bulunanların beyanname verme yükümlülükleri ertelendiğinden, iade taleplerine ilişkin KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden ya da mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için işlemeyecek

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yeminli mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı için belirlenen süre, mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için işlemeyecek, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam edecek.

Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen süre için de aynı uygulama geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yürülüğe girdi

Öte yandan Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 ay ihracat yasaklandı

Bir diğer yandan Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.

Güncellenme Tarihi : 25.2.2023 09:57

İLGİLİ HABERLER