Gündem
  • 24.6.2014 18:48

Radyasyon cihazları ortadan kayboldu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 2013 yılı Radyasyon Kaynakları raporunu açıkladı.Raporda 2013 yılında 256 kişinin bilgisizlik, cihaz arızası ve diğer nedenlerle rodyasyon doz aşımına maruz kaldığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan senelik raporda bu 118 kişi olarak açıklanırken vaka sayısında yüzde yüzden fazla artış olduğu görüldü.

Bu arada raporun "Olağandışı Durumlar" bölümünde Radyoaktif faaliyet gösteren bir şirket içinde ortakların yaşadığı anlaşmazlık sonrası ortaya çıkan güvenlik zaafiyetinde Radyasyon cihazlarınında nasıl ortadan kaybolduğu anlatıldı.

TAEK 2013 raporufnda yılı boyunca ülke genelinde 2 bin 400'e yakın kuruluşta yaklaşık 6 bin radyasyon kaynağının radyasyon güvenliği denetimi ve radyasyon kontrolü yapıldığını açıkladı.

ORTAKLAR ANLAŞMAZLIĞA DÜŞMÜŞ 8 ADET CİHAZ KAYBOLMUŞ

Raporun "Olağandışı Durumlar" bölümünde ise ilginç bir güvenlik zaafiyetine örnek verildi. Raporda güvenlik zaafiyeti ise şöyle yer aldı; " Radyografi faaliyeti yürüten bir kuruluşun şirket ortakları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Ir-192 ile Se-75 radyoaktif kaynaklarını içeren cihazların emniyetinin sağlanamadığı, eğitimli personelin görevine son verildiği ve mevcut 8 adet cihazın akıbetinin bilinmediği şirket yönetimi tarafından bildirildiği anlatılarak, olayın, ilgili Valiliğe ve kolluk güçlerine intikal ettirildiği, cihazların 4 adedi bulunarak emniyeti sağlandığı,hukuki süreci halen devam ettiği belirtildi"

ÜLKE GENELİNDE TOPLAM 11 BİN 70 KURULUŞTA CİHAZ BULUNUYOR

2013 Raporuna göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarına göre, 2013 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde toplam 11 bin 070 kuruluşta X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılıyor. Mevcut radyasyon kaynaklarının yüzed 77'si tıpta, yüzde 23'ü ise endüstride ve diğer alanlarda kullanılıyor. Bu kayıtlara göre 2013 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 12 bin 751 adet tıbbi radyoloji cihazı ve 5 bin 432 adet diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihazı ile radyoterapide kullanılan 294 adet cihaz bulunuyor. Ayrıca, açık kaynakların kullanıldığı nükleer tıp laboratuvarlarında 474 adet cihaz ve FDG (florodeoksiglikoz) üretimini yapan 15 üretim tesisi var. 2013 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 677 adet endüstriyel radyografi/radyoskopi cihazı, 3 bin 214 adet sabit nükleer ölçüm cihazı ile 267 adet taşınabilir yoğunluk ve nem ölçüm cihazı bulunurken, güvenlik amacıyla kullanılan 2 bin 864 adet paket kontrol cihazı ve 11 adet tır tarama sistemi bulunmakta. Gıda, tıbbi malzemeler ve diğer ürünlerin radyasyon ile ışınlaması amacıyla çalışmakta olan 4 ışınlama tesisi mevcut.Ülkemizde radyasyon kaynaklarının imalat veya bakım ve onarımı için 19 adet, radyoaktif maddelerin ithalat, ihracat ve taşıması için 63 adet, kullanılmayacak kapalı radyoaktif kaynakların sökümü ve taşınmasına yönelik yetkilendirilmiş 15 adet kuruluş var.2013 yılı boyunca ülke genelinde 2 bin 400'e yakın kuruluşta yaklaşık 6000 radyasyon kaynağını kapsamak üzere radyasyon güvenliği denetimi ve radyasyon kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.
Hasan ERŞAN / İSTANBUL (DHA)

İLGİLİ HABERLER