Eğitim
  • 27.10.2005 04:15

SÖZLEŞMELİ ÖĞRENCİLİK GELİYOR!..

Cezai sorumluluk öngörmeyen sözleşme gereği öğrenciler, "Camları kırmayacağım, sıramı çizmeyeceğim, arkadaşlarıma vurmayacağım, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma saygı göstereceğim, okul bahçesindeki bitkileri ayda bir sulayacağım" diyerek ant içecek

Hak ve sorumluluklar
Gelecek yıldan itibaren yürürlülüğe girecek sözleşmede öğrencilere önce; düşüncelerini özgürce ifade etme, güvenli ve sağlıklı bir okulda bulunma, farklılıkları saygı gösterilme, okul işleyişiyle ilgili bilgilendirilme, eşitlik ve okul yönetiminde temsil etme ve edilme gibi hakları olduğu anlatılacak. Ardından da, "Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek, okul kurallarına uymak,kaba kuvvete başvurmamak" gibi sorumlulukları hatırlatılacak. Öğrenciler ayrıca, okul bahçesinde bulunan bitkileri ayda bir kez sulama ve okula gelen konuklara rehberlik etme gibi görevleri yerine getirme sözü de verecek.

'Ödevini yapmayacağım'
Sözleşmede veliler de unutulmamış. Buna göre veliler şu sorumlulukları üstlenecek:

* Çocuğumun her gün okula zamanında, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.

* Ders dışı etkinliklerden en az ikisinde görev alacağım.

* Çocuğumun ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım ama kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım

* Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.


/Sabah

İLGİLİ HABERLER