Sağlık
  • 30.4.2003 12:51

TÜRKİYE'DE 500 BİNİ AŞKIN 'BUNAK' VAR...

İSMAİL ORAL KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Karaman, Türkiye'de 500 bin ile 800 bin arasında demanslı (bunamış) hasta olduğunu söyledi. Türkiye'de demans konusundaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Yahya Karaman yaptığı açıklamada, ''Artan yaşlı nüfusun önemli problemlerinden biri demans, yani bunama olarak bilinen hastalıktır'' dedi. Dünyada insan ömrünün uzaması ve bazı ölümcül hastalıkların tedavi edilmesiyle yaşlı nüfusta önemli ölçüde bir birikim meydana geldiğini belirten Karaman, ülkemizde bu hastalığın önemli bir problem olarak algılanmadığına, buna yönelik çalışma yapılmadığına ve önlem alınmadığına dikkat çekti. Karaman, ''Türkiye'de 500 bin ile 800 bin arasında demanslı hasta olduğu tahmin ediliyor. Demans yani bunama halk arasında yaşlılığın normal bir seyri gibi algılanan ve yaşlılık sonucu mutlaka olması beklenen normal bir durum gibi bilinmekte. Ancak 70 yaştan sonra her 3 kişiden birinde, 80 yaş civarında ise her 2 kişiden birinde görülen bu hastalığın, hasta yakınları tarafından yaşlılığın sonucu olarak görülmesi son derece yanlıştır'' şeklinde konuştu. Günümüzde demanslı hastaların üçte ikisini Alzheimer hastalarının oluşturduğu, geriye kalanların büyük bir kısmının ise tedavi edildiğini ifade eden Prof. Dr. Karaman, ''Sebebi tam olarak bilinmeyen bunamaların en önemli belirtisi, hafıza kaybı ve buna bağlı unutkanlıklar, anlamsız hareketler ve konuşmalar, konuşma bozuklukları, günlük yaşamla ilgili aktivitelerde önemli derecede azalma ve büyük bir kısmını yürütülememesidir. Her hastalıkta olduğu gibi demansta da erken teşhis çok önemlidir. Hasta yakınları bunama hastalığının tedavi edileceğini bilerek mutlaka bu belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır'' diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER