Gündem
  • 25.5.2004 15:45

ULUSLARARASI STRATEJİ 2004 RAPORU'NDA TÜRKİYE...

Raporda, Türkiye'nin değişim içinde olduğuna dikkat çekilerek, AK Parti iktidarının göreve gelmesi süreci bütün detaylarıyla anlatıldı. AK Parti'nin yerel seçimde gösterdiği başarının, 12 aylık AK Parti iktidarının uygulamalarının bir mükafatı olduğunu belirten rapor yazarları, 2003 yılında Türk ekonomisinde belirgin bir düzelme göze çarptığını vurguladı. Bütün bu olumlu görüntünün altında hala bazı sorunların sürdüğü de işaret edilen IISS raporunda, Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin AB üyeliğinin bunların başında geldiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Irak'ta sürüp giden durumun da Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin istikrarsızlaşmasında etkili olabileceği uyarısında bulunuldu. IISS yazarları, bütün bunlardan daha önemli bir sorun olarak da ''İslam'ın Türk toplum yaşamındaki yerinin tam olarak belirlenememiş olmasını'' gösterdi. Hükümet ile Silahlı Kuvvetler arasındaki ilişkilere de geniş bir bölüm ayrılan IISS 2004 yılı raporunda, ''TSK'nın AB'ye tam olarak güvenmemekle birlikte Türkiye'nin AB ile tam üyelik görüşmelerine başlaması yolunda büyük bir isteklilik içinde olduğuna'' dikkat çekildi. Raporda, TSK'nın bunu, Türkiye'de gelişme ve refahın artmasının ve İslami partilere olan ilginin azalmasının bir yolu olarak gördüğü iddiasına da yer verildi. Raporda, bazı radikal İslami grupların İstanbul'da 15 Kasım 2003 tarihinde düzenlediği iki büyük bombalı saldırıya da önemli gelişmeler olarak dikkat çekildi. Türkiye'nin ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde dini eğilimlerin, bölücü akımların önünü alabileceği inancıyla bir dönem hoş görüyle karşılandığını'' öne süren IISS analistleri, bunun ve işsizlikle fakirliğin bir sonucu olarak bölgede radikalizmin geliştiğini iddia etti. Bölgeden pek çok gencin Kafkaslar, Balkanlar, Pakistan ve Afganistan gibi bölgelere gidip eğitim aldıklarını da savunan IISS yazarları, ''bu kişiler, Türkiye'ye döndükten sonra dikkatle izlenmediler. 2003 yılında meydana gelen bütün saldırılarda rol alan kişiler de bu bölgelerden gelmiş kişilerdi'' dedi. TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Türkiye ile ABD ilişkilerine de yer verilen raporda, Türkiye ile ABD'nin artık ''sevgili'' konumunda olmadıkları, ancak hala iyi bir arkadaşlığı sürdürdükleri belirtildi. Irak savaşı öncesindeki anlaşmazlıklarla soğuyan iki ülke ilişkilerinin, Irak savaşının çabuk sona ermesi ve ABD'nin kayıplarının beklenenden daha az olması üzerine köprülerin yeniden kurulmasıyla düzeldiğine de işaret edilen IISS raporunda, AK Parti'nin Washington ile ilişkilerinin daha ziyade ekonomik, finansal, siyasi ve askeri ihtiyaçlardan kaynaklandığı öne sürüldü. Rapor yazarları, ''Washington ile ilişkilerinde kuşkulu bir tavır içinde olan AK Parti yönetiminin, aslında anti-Amerikan bir tavır içinde olduğunu'' da iddia etti.

İLGİLİ HABERLER