Sağlık
  • 10.5.2013 08:15

Vatandaşı hasta edecek haber!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yasa Taslağı’nın 4. maddesiyle ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yasa tasarısının 4. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 73. maddesinde, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlayacak, iki önemli değişiklik yapılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin finansmanı büyük ölçüde hastaya yüklenmektedir.

Devlet hastaneleri ve kamu üniversiteleri tıp fakülteleri hastaneleri dışında kalan, vakıf üniversiteleri dahil Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bütün sağlık kuruluşlarından, sağlık hizmeti alan vatandaşların ödeyeceği “ilave ücret” bir kat daha arttırılmaktadır.

Özel hastaneler, vakıf üniversitesi eğitim ve araştırma hastaneleri, tıp merkezleri ve poliklinikler gibi sağlık kuruluşlarına başvuran hastadan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirlenen sağlık hizmeti ücretinin iki katı ilave ücret alınabilecek.

Alınabilecek ilave ücretin miktarını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

İLKİN YÜZDE 30’DU ŞİMDİ YÜZDE 200’E ÇIKIYOR

Bu miktar, sağlık hizmeti bedelinin önce %30’u, sonra %70’i, ardından %90’ı kadar iken, yapılması planlanan değişiklikle %200’üne çıkartılmaktadır.

Böylece, hastanın başvurduğu bir vakıf üniversitesi hastanesinde örneğin apse veya hematom drenaj işlemi yapılması gerektiğini varsayarsak, ücreti 150 lira olan bu işlem için 300 lira da hasta ödeme yapacaktır. Aynı hastanede hasta tonsillektomi (bademcik ameliyatı) yaptırırsa bunun SUT ücreti 400 lira; hastanın ödeyeceği ilave ücret ise 800 liradır!”

Habervaktim.com
 

İLGİLİ HABERLER