Ekonomi
  • 30.9.2010 11:22

VERGİ BORCUNA ÖDEME KOLAYLIĞI GELİYOR

ANKARA - Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu alacaklarına ödeme kolaylığı getirecek yasal düzenlemeye dönük teknik çalışmaları sürdürüyor.
Vadesi geçmiş ödenmeyen kamu alacakları ile faizlerinin güncellenmesini öngören düzenlemeye ilişkin taslak çalışmanın, gelecek hafta tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaya Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) son şeklinin verilmesi ve taslağın daha sonra Başbakanlığa sevkedilmesi planlanıyor.
Bürokratların yürüttüğü teknik çalışmalarda, düzenlemenin af niteliğinde olmaması için cezaların kapsam dışında bırakılması ve anaparanın güncellenmesi üzerinde duruluyor. Anaparanın güncellenmesinde de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Devlet İç Borçlanma faiz oranlarının esas alınması alternatifleri değerlendiriliyor.
Anaparanın güncellenmesi durumunda gecikme faizlerinin ortadan kalkacağı ve borçlu mükelleflerden güncellenmiş ana paranın tahsili yoluna gidileceği belirtiliyor.

-GÜNCELLEME İÇİN HANGİ TARİH ESAS ALINACAK?-

Ekonomi bürokratları, güncelleme için farklı başlangıç tarihleri telaffuz ederken, bunlar içinde 1 Ocak 2010 ve 1 Temmuz 2010 tarihleri öne çıkıyor.
Bu şekilde, söz konusu tarihe kadarki kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, daha sonraki döneme ait alacakların ise kapsam dışında bırakılması planlanıyor.
Yeniden yapılandırmanın hangi alacakları kapsayacağı konusunda da farklı görüşler bulunuyor. Çalışmalarda vadesi geçmiş ödenmeyen kamu alacakları ile faizlerinin güncellenmesi ağırlıklı ele alınıyor. Ancak hükümetin istemesi ya da TBMM'deki görüşmelerde bu yönde karar alınması halinde cezaların da yeniden yapılandırma kapsamına girebileceği kaydediliyor.
Daha önceki uygulamalardan farklı olarak taksit süresinin 18 ayla sınırlı kalmayacağı, 36 aya kadar taksitlendirmeye gidilebileceği belirtiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin dile getirdiği peşin ödeme indiriminin vergi alacakları için de söz konusu olabileceği, bu çerçevede borcunu peşin ödeyenlere indirim yapılabileceği ifade ediliyor.
Bürokratlar, güncellemede esas alınacak faiz oranı, başlangıç tarihi, taksit süresi, kapsam ve taksitlere uygulanacak faiz oranları konusunda tüm alternatiflerin tek tek değerlendirileceğini, daha sonra da bunların Ekonomi Koordinasyon Kuruluna taşınacağını kaydetti. Bürokratlar, kapsam, oran ve süreye ilişkin kararların, siyasi irade tarafından verileceğine özellikle vurgu yaptı.

-40 MİLYAR DOLAYINDA VERGİ ALACAĞI VAR-

Bu arada ekonomi bürokratları, yeniden yapılandırma çalışmasının 40 milyar lira dolayında vergi alacağını kapsayacağını belirtiyor.
Söz konusu rakamın yaklaşık üçte 1'ini, ilk 100 mükellefin borcu oluşturuyor. Vergi borçluları listesinde ilk 2000'de yer alan mükelleflerden de devletin 28 milyar 337 milyon lira vergi alacağı bulunuyor.

-TAHSİLAT YAVAŞLADI-

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunun gündeme gelmesinin ardından vergi tahsilatında yavaşlama gözlendiğini belirtti.
Yetkililer, yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğine dikkat çekti.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, son günlerdeki açıklamalarında yeniden yapılandırmanın belli bir tarihe kadarki alacakları kapsayacağına işaret ederek, vatandaşları bu dönemki vergi borçlarını düzenli olarak yatırması konusunda uyarmıştı.

İLGİLİ HABERLER