Gündem
  • 31.8.2004 11:46

YARGI '40 ALTIN KURAL'LA REFORME EDİLECEK

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), bazı Yargıtay üyelerinin adlarının karıştığı ''Neşter-2'' soruşturması ve Yargıtay ile MİT arasında tartışmaya yol açan ''Çakıcı'' skandalı üzerine, yargıdaki ''meslek etiği'' sorununu gündemine aldı. HSYK, BM'nin 2001 yılında Hindistan'ın Bangalor kentinde belirlediği ''Yargı Etiği İlkeleri''ni kitapçık haline getirerek, adli tatil sonunda 9 bin hakim ve savcıya gönderecek. Toplam 40 ilkeden oluşan ''Bangalor Yargı Etiği İlkeleri''nde; hakim ve savcılara yönelik ''bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat'' gibi etik değerlerle ilgili mesleki davranışlar öngörülüyor. Bağımsızlık ve tarafsızlık Hakim, müdahale, tehdit, baskı, teşvik ve tüm etkilerden uzak durmalı. Hakim, vicdani hukuk anlayışı ile uyum içerisinde bağımsız olmalı. Hakim, toplumdan ve karar vermek zorunda olduğu ihtilafın taraflarından bağımsız olmalı.. Hakim, yasama ve yürütme etkisi ve uygun olmayan ilişkilerden uzak olmakla olmalı. Hakim, karar vermek zorunda olduğu hususlarda diğer yargıçlardan bağımsız olmalıdır. Hakim, yargının kurumsal ve eylemsel bağımsızlığını sürdürmek için, yargısal görevleri ifa ederken koruma tedbirlerini almalı. Doğruluk ve tutarlılık Hakim, güveni güçlendirmek amacıyla, yüksek etik standartlar sergilemelidir. Hakim, görevini tarafsız, önyargısız ve iltimassız yapmalı. Hakim, kendisine yargılamadan el çektirecek ihtimali asgariye indirmeli. Hakim, önündeki veya önüne gelme ihtimli olan konu hakkında, adaleti etkilememeli. Hakim, herhangi bir şahsın adil yargılanmasını etkileyebilecek yorum yapmamalıdır. Hakim, tarafsız olarak karar veremeyeceği durumda yargılamadan çekilmelidir. Hakim, mesleki davranış şekli itibariyle bir serzenişe yol açmayacak tavırda olmamalıdır. Hakimin hal ve davranış tarzı, yargının doğruluğu inancını kuvvetlendirmelidir. Dürüstlük ve meslek onuru Hakim, tüm etkinliklerinde mesleği ile bağdaşmayan tüm görüntülerden kaçınmalıdır. Hakim, normal vatandaşın sıkıncı bulduğu kişisel sınırlanmaları isteyerek kabüllenmeli. Hakim, hukuk mesleğini icra eden kimselerle olan ilişkilerinde taraf olmamalı. Hakim, ailesini temsil eden birisinin davacı veya dahil olduğu davalara bakmamalı. Hakim, ikametgahının, diğer avukat veya savcılarca kullanılmasına izin vermemeli. Hakim, kendisinin ve aile bireylerinin mal varlığını bildirmeli. Etkilenmeye açık olmamalı Hakim, ailesinin sosyal ilişkilerinin, yargısal kararı etkilemesine izin vermemelidir. Hakim, hakimlik mesleğinin prestijini özel çıkar sağlamak için kullanmamalı.. Hakim, herhangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği izlenimine yol açmamalı. Hakimin elde ettiği gizli bilgiler, diğer amaçlar için kullanılamaz, ifşa edilemez. Hakim, görevli iken avukatlık yapamaz. Hakim ve aile üyeleri, hediye, kredi, bağış veya iltimas talebi nde ne bulunamaz. Halkın her türlü halini bilmeli Hakim, ırk, renk, cinsiyet, din, tabiiyet, sosyal sınıf, sakatlık, yaş, evlilik, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve diğer sebeplerden doğan farklılıkların şuurunda olmalıdır. Hakim, bir kişi ya da gruba karşı sözle veya davranışlarıyla önyargılı olarak hareket edemez. Ehliyet ve liyakata öncelik Hakimler için yapılan eğitim ve diğer fırsatları yakalayarak, bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini artırmalı. Hakim, uluslararası sözleşmeleri, uluslararası hukuk gelişmelerini takip etmelidir. Hakim, nazik ve düşünceli olmalı, adliye personelini de bu yönde teşvik etmelidir. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 22:50

İLGİLİ HABERLER