Gündem
  • 1.3.2024 13:43

Yargıtay kaynana gelin kavgasında kocayı kusurlu buldu!

Yargıtay, kayınvalide gelin kavgasında emsal bir karar verdi. Kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan kocanın 100 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay, kayınvalide gelin arasındaki tartışmanın, kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu, erkeğin kendi annesinin eşine yönelik sürekli hakaret etmesine izin vermesinde ve eşini annesiyle birlikte sürekli aynı evde yaşamaya mecbur bırakmasında tam kusurlu olduğunu belirtti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annesinin karısına hakaret etmesine sessiz kalan kocayı kusurlu bularak emsal bir karara imza attı. İstanbul'da karısının panik atak hastası olduğunu kendisinden gizlediğini, ailesiyle birlikte yaşamak istemediğini ve eşinin evi sık sık terk ettiğini ileri süren bir kişi boşanma davası açtı. Eşinin iddialarını reddeden kadın da karşı boşanma davası açarak asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü.

Kocası ve kayınvalidesinin kendisine karşı psikolojik baskı, hakaret ve aşağılayıcı hareketler sergilediğini dilekçesinde belirten kadın, "Eşim kendi ailesinin bana karşı hakaretlerine sessiz kalmaktadır. Düğünden sonra takılan tüm bilezik ve altınlarımı geri vermediler. Bu nedenle boşanmamıza karar verilmesini istiyorum. 100 bin lira tazminat ile nafaka talebim vardır" dedi.

 

TAZMİNAT ÖDEYECEK

 

Aile Mahkemesi, kocayı kusurlu sayarak açtığı boşanma davasını reddetti. Kadının davasını kabul eden mahkeme, tarafları 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle' boşanmasına karar vererek, davalı kocayı tazminat ödemeye hükmetti. Evlilik süresince kayınvalidenin gelinine sürekli hakaret ettiğini ve erkeğin de bu duruma sessiz kaldığını gerekçeli kararında açıklayan mahkeme, kadının ayrı evde kalmasını beyan etmesine karşın erkeğin kış aylarında kendi ailesiyle birlikte oturma konusunda ısrarcı olduğu için tam kusurlu olduğunu belirtti.

YARGITAY KARARI ONADI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı koca, dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Evliliğinin sadece 6 ay sürdüğünü temyiz dilekçesinde anlatan davalı koca, kararın kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin kendi annesinin eşine yönelik sürekli hakaret etmesine izin vermesinde ve eşini annesiyle birlikte sürekli aynı evde yaşamaya mecbur bırakmasında tam kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.

 

Kararı yorumlayan hukukçular, erkeğin annesinin hakaretine sessiz kalmasını kadına yönelik duygusal şiddet niteliğinde olduğunu ve kadını toplumda değersizleştirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu avukatı Dilek Yüksel, "Kayınvalidenin hakaretlerine eşin sessiz kalması duygusal şiddete yönelik bir davranıştır. Bu sebeple evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir. Bu durumu, yani kocanın ya da kadının ailesinin diğer eşe hakaret etmesine kayıtsız-sessiz kalması kusur olarak değerlendirirken toplumun bakış açısını da göz önünde bulundurmak gerekir. Nitekim karı-koca arasında yasalarda zikredilmeyen fakat toplum tarafından kabul görülen, toplumda beklenti doğuran yükümlülükler de bulunmaktadır. Yani toplum nazarında kadının ya da kocanın diğer eşe yapılan saygısızlığa, hakaretlere sessiz kalması kabul edilemez. Yargıtay'ın yerleşik kararı da bu yöndedir. Ayrıca hakaret kişilik haklarına saldırı teşkil ederek kadının kendisini değersiz hissetmesine yol açar. Kadın lehine manevi tazminata hükmedilir" dedi.

 

"ERKEK BU DAVRANIŞIYLA AİLE KAVRAMINA ZARAR VERMİŞTİR"

Isparta Barosu avukatı Serdar İpek ise, "Günümüz aile yapısı ve koşulları 30-40 yıl öncesinin aile yapısından farklıdır. Önceden taşrada ve köylerde yaşayan kişiler eşleriyle birlikte anne ve masasıyla aynı evde yaşamak zorunda kalıyordu. Ancak günümüzde evlenen bireylerin aileleriyle aynı evde yaşamasını beklemek çağın gereklerine ters düşmektedir. Evlenen bireylerin kendilerine ait yaşam alanı olmalı ve aile birliğini de bu yönde kurmalıdır. Yargıtay, söz konusu kararında bu hususta vurgu yapmaktadır. Yani bireyler evlendikten sonra kendi yaşantılarını kurmak zorundadır. Bu duruma aykırı davranışlar boşanma davasında kusur olarak kabul edilecektir. Kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine eşin sessiz kalması olayında ise , bu davranışlara yol açan eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına zarar vereceği gibi, toplumun en temel yapı taşı olan aile kavramına da zarar getirecektir. Anayasamızın ve Türk Medeni Kanunu'nun ailenin korunmasına ilişkin öngörmüş olduğu düzenlemeler dikkate alındığında söz konusu Yargıtay kararında belirtilen hususlar yerinde ve dikkat çekicidir. Bu yükümlülükleri ihlal eden eşin kusurlu sayılacağı ve kusuru nedeniyle hakkında birtakım yaptırımlar uygulanması mümkün olacaktır" diye konuştu.

Güncellenme Tarihi : 1.3.2024 13:46

İLGİLİ HABERLER