Gündem
  • 30.1.2004 00:20

ZORLA İNANÇ DEĞİŞTİRMEYE 5 YIL HAPİZ CEZASI

TBMM Adalet Komisyonu’nda yeni TCK için kurulan altkomisyonda, tasarıya “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engellenme” başlıklı yeni bir madde de eklendi. Bu maddeye göre, cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye mecbur eden, açıklamaktan, yaymaktan veya mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmaktan meneden kişinin, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Dini ibadet ve ayinlerin, toplu olarak yapılmasını engelleyenlere de aynı ceza verilecek. TBMM’de yeni TCK Yasa Tasarısı için kurulan altkomisyonda, bazı hak ihlalleriyle ilgili de düzenlemeler yapıldı. Altkomisyonda, tasarıya, “Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi”, “Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi”, “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” ve “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” başlıklı maddeler eklendi. Bunlardan, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesine ilişkin maddeye göre, cebir ve tehdit kullanarak, kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına, öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine gidilmesine ve orada kalınmasına engel olunması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Altkomisyon, kişinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesine de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesini kabul etti. Altkomisyonda, bir kimseyi, bir siyasi partiye üye olma, siyasi partinin faaliyetlerine katılma, siyasi partiden veya parti yönetiminden ayrılmaya, bir kamu görevine aday olmaya ve ayrılmaya zorlamak için cebir ve tehdit kullanan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla cebir ve tehdit kullanılması halinde ise bu ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak düzenlendi. TCK’ya eklenen, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engellenme” başlıklı bir maddeyle, cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye mecbur eden, açıklamaktan, yaymaktan veya mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmaktan meneden kişinin, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması düzenlendi. Bu maddede, cebir ve tehdit kullanılarak, dini ibadet ve ayinlerin, toplu olarak yapılmasının engellenmesi halinde de aynı cezanın verilmesi öngörüldü. Tasarının “Ayrımcılık” başlıklı maddesine, köken, cinsiyet, aile durumu, örf ve adet, siyasal düşünce, felsefi inanç, sendika, bir etnik gruba mensupluk, ırk, din ve mezhebin yanı sıra “cinsel yönelim” de eklendi. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 21:32

İLGİLİ HABERLER