Gündem
  • 5.9.2002 09:21

ANAP'IN ÇİZGİSİ "YENİ SAĞ"...

KAYNAK : Haber Vitrini ANAP'ın seçim bildirgesinde temel hedef "yeni sağ" çizgi olarak belirlendi. Bildirgede, modern muhafazakarlığa ve yoksullukla mücadeleye özel önem verileceği ifade edildi. ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz başkanlığında toplanan MKYK'da 3 Kasım seçim bildirgesi taslağı ele alındı. Toplantıda 48 sayfalık taslak çok uzun ve bazı yönlerden eksik bulunarakyeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Seçim bildirgesi üzerinde çalışmak üzere Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Ahat Andican, Ekrem Pakdemirli ve Nesrin Nas'tan oluşan bir komisyon oluşturuldu. Seçim bildirgesi 9 Eylül'de açıklanması 14 Eylül'de de ASKİ Spor Salonunda düzenlenecek bir toplantıyla adayların tanıtılması ve kampanyanın başlatılması kararı alındı. YENİ SAĞ ÇİZGİ ANAP'ın seçim bildirgesi taslağı "yol ayrımındayız" diye başlarken "önümüzdeki yollardan birisi zengin, özgür, huzurlu, Avrupa'yla bütünleşmiş güçlü bir Türkiye'ye çıkıyor. Diğeri ise kısır kavgaların çemberinde gittikçe yoksullaşan, özgürlüğün ve demokrasinin hızla uzağına düşen sürekli irtifa kaybeden, ayakta kalmakta zorlanan ve bu noktada hızla Ortadoğunun BAAS tipine dönüşen bir cumhuriyete çıkıyor" denildi. Bildirgede Avurupa Birliğine uyum sürecinin hızlandırılması gerektiği kaydedildi. Bildirgede temel hedefler başlığı altında ise ANAP'ın "yeni sağ" çizgiyi benimsediği açıklandı. Bildirgede, şu ifadeler yeraldı: "Hızla küreselleşen günümüz dünyasında milli ve manevi değerleri koruyup geliştirirken, özgür bireyi, adaletçi toplumu ve rekabetçi ekonomiyi siyasal yaklaşımlarımızın merkezine koyarak, yeni sağ çizgiyi tercih ettik. Yeni sağ çizgi, küresel ile yerel olarnın çatışmasında küreselin zararlarını filitre eden, yereli geliştirip küresel hale getiren bir anlayışa sahiptir. Yeni sağ çizgiyi bu yeni temel üzerinde inşa ederken, (modern muhafazakarlığa) ve (yoksullukla mücadeleye) özel önem verdik." Bildirgede uygulanacak politikalar, AB'yle Bütünleşme, Bireysel Hak ve Özgürlükler, Sivil Toplum ve Demokrasi, Toplumsal Barış, Devletin Yeniden Yapılandırılmazsı, Siyasetin Yeniden Yapılandırılması, Yargı Reformu, Hukuk Devleti, Ekonomik Reform başlıkları altında toplandı. BAKANLIKLARIN SAYISI BİLDİRİLİYOR Bildirgede "Devletin yeniden yapılandırılması" başlığı adı altında Devlet yapısının, ve fonksiyonlarının yeniden tanımlanması toplumsal gelişmelere ve taleplere göre yeniden yapılandırılması mecburiyeti olduğu vurgulandı. Bildirgede, hükümetteki Devlet Bakanlıklarının sayısının sınırlandırılacağı benzer fonksyonları gören bazı bakanlıkların birleştirileceği yerel yönetimler konusuyla ilgili bir Bakanlık oluşturulacağı belirtildi. Bildirgede, 15'i icra, 8'i Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı olmak üzere 23 bakanlıklı bir hükümet oluşturulacağı yeraldı. SİYASİ ETİK YASASI ANAP'ın seçim bildirgesinde, siyasetin yeniden yapılandırılması hedefi de anlatılırken "siyasi etik" yasası çıkarılacağı vurgulandı. Bildirgede, kamuyu yöneten Bakan ve Başbakanların sadece mal beyanı ile yetinilmeyip, görevde kaldıkları sürece mal varlıklarının ve işlerinin Kayyuma devri zorunluluğunun getirileceği kaydedildi. Bildirgede, milletvekili dokunulmazlığının kürsüyle sınırlandırılması da savunuldu. YOLSUZLUKLA MÜCADELE Bildirge taslağında, devletin yeniden yapılandırılması için gerekli yapısal reformların yapılmasının öncelikle Türkiye'de kurumsal hale gelmiş yolsuzluk ve rüşveti önleyeceği belirtilirken, "Bizim temel amacımız sorunu kökten çözmektir. Devletin yeniden yapılandırılması özelleştirme ve mahalli idareler reformu yeni dönemde mutlaka yapılacaktır" denildi. TÜRBAN VE ETNİK AYRIMCILIĞA KARŞI MESAJ Bildirgede, "Statükonun horladığı, küçük gördüğü bütün kesimleri rejimin laik niteliğine ve devletin üniter yapısına helal getirmeyen, onlara saygılı bir çatının altında toplama hedefi" de anlatılırken türban sorununa ve Kürt vatandaşlara yönelik mesaj verildi. ANAP'LA İLGİLİ YOLSUZLUK İDDİALARI MKYK toplantısında bazı üyeler bildirgede muğlak ifadelerin yer aldığını belirterek özellikle ANAP'a yönelik iddialara yanıt verilmesini istediler. Bu üyeler bildirgede ANAP'la ilgili birçok yolsuzluk iddiası olmasına karşın hakkında dava açılan hiçbir yöneticinin olmadığına dikkat çekilmesini istediler. MKYK üyeleri AB'ye üyelik durumunda toplumun çeşitli kesimlerinin ne gibi somut yararlar sağlayacaklarının da kamuoyuna anlatılması gerektiği üzerinde durdular. Toplantıda yeni MKYK üyesi Emre Kocaoğlu, ANAP'ın daha önce başlattığı Milli Güvenlik tartışmasını anımsatarak, milli güvenliğini sınırının meclis tarafından belirlenmesi gerektiğini savundu. ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ın da Kocaoğlu'nun bu görüşüne destek verdiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER