Eğitim
  • 31.5.2006 10:27

ARTIK 4. SINIFTAN SONRA YABANCI DİL ZORUNLU

ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim, uzaktan öğretim ile yaygın eğitim okul veya kurumlarında yapılan yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları yeniden düzenleyen ''Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, ilköğretim kurumlarında 4. sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil derslerine yer verilecek. Aynı sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla ya da ikinci yabancı dil dersi olarak seçmeli yabancı dil dersleri okutulabilecek.
Tüm sınıflarda ders saatleri dışında öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancı dil yetiştirici kurs programları uygulanabilecek.
Ortaöğretim kurumlarında ise ilköğretimdeki yabancı dil ders programlarının devamı olarak zorunlu birinci ve Talim ve Terbiye Kurulunca uygun görülen okullarda zorunlu ikinci yabancı dil derslerine yer verilecek. Ayrıca zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla seçmeli yabancı dil derslerine de yer verilebilecek.
Nakillerde öğrencilerin öğrenim görebilecekleri aynı yabancı dil dersi okutulan okullara nakledilmelerine özen gösterilecek. Okul yönetimleri, nakilleri nedeniyle yabancı dil dersi değişen ğrencilerin yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri alacak.

İLGİLİ HABERLER