Gündem
  • 31.3.2003 15:58

BAKANLIK BİRLEŞTİRMELERİ AK PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI...

ALİ ULURASBA ANKARA- Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın 'Kültür ve Turizm Bakanlığı' adı altında yeni bir Bakanlık olarak birleştirilmesini öngören yasa tasarısı TBMM Plan Bütçe Komsiyonu'nda ele alınıyor. Komisyon Sait Açba başkanlığında toplandı. Kültür Bakanı Erkan Mumcu, komisyon toplantısına katılarak yasa tasarısı ile ilgili komisyon üyelerine bilgi verdi. Bakan Mumcu, tasarıyla Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın 'Kültür ve Turizm Bakanlığı' adı altında birleştirildiğini, bunun yanı sıra ana hizmet ve yardımcı hizmet birimlerinden, benzer veya paralel görevler üstlenen birimlerin de tek birim olarak örgütlendiğini ifade etti. Bakan Mumcu, bu birleştirmenin kamu yönetiminde etkinliğin sağlanması ve kamu harcamalarından tasarrufa gidilmesi amaçlandığını belirtti. Mumcu tasarıyla devlet tekilatının küçültülerek hantal bir yapıya bürünmesinin önlenebileceğine de işaret etti. AK PARTİ KARŞI AK Partili Komisyon üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, tasarının geneli üzerinde yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın birleştirilmesine karşı oludğunu ifade etti. Sali, ''Yetki karmaşasının ortadan kaldırılacağı veya hizmetin etkinliğinin sağlanacağı görüşünde değilim'' dedi. CHP'li Komisyon üyesi Antalya Mileltvekili Osman Kaplan da Bakanlıkların aynı çatı altında birleştirilmesine karşı olduğunu belirtti. Komisyon çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER