Bilim
  • 29.5.2006 20:43

BAŞBAKANLIĞA TERÖRLE MÜCADELEDE KOORDİNASYON GÖREVİ

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakanlığa, terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama görevi veren kanunu onayladı.
     Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5508 sayılı ''Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
     Kanuna göre, ''İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama'', Başbakanlığın görevleri arasına ekleniyor.
     Başbakanlık ana hizmet birimlerinden ''Güvenlik İşleri Başkanlığı'' kaldırılarak, yerine ''Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'' kuruluyor.
     Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlığın, iç ve dış güvenlik, terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütecek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.
     Güvenliğe ilişkin konularda inceleme ve araştırma yapacak Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bilgileri derleyip, değerlendirecek ve bu konularda koordinasyonu sağlayacak; görevleriyle ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirecek.

İLGİLİ HABERLER