Gündem
  • 18.5.2004 13:50

ERDOĞAN: AİLE YAPIMIZDAKİ GÜÇ OLMASAYDI ARJANTİN'E DÖNERDİK

ZAFER ÇAKMAK ANKARA -Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 4. Aile Şurası, Etap Altınel Otel'te başladı. Şura'nın açılışına Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Güldal Akşit, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü ve çok sayıda davetli katıldı. Şura'nın açış konuşmasını yapan Aile Araştırma Kurumu Başkanı Nesrin Afşar Çelik, 1. Aile Şurası'nın 1990 yılında yapıldığını hatırlatarak o günden bu yana önemli ilerlemeler kaydedilemediğini söyledi. 6 yıl sonra Aile Şurası'nın yeniden gerçekleştirildiğini belirten Çelik, Şura'nın temasının Aile ve Yoksulluk olduğunu ifade etti. Devlet Bakanı Güldal Akşit ise Türkiye'nin geçmişte aile kurumunu ihmal etmenin ağır faturasını ödediğini söyledi. Ailenin ihmal edilmesinin ağır insani sorunlara yol açtığını vurgulayan Akşit, bunun, sosyal yardım ve hizmetlerde ağır bir yük getirdiğine de işaret etti. Batı toplumlarının, ihmalin ağır faturası karşısında hemen harekete geçtiklerini ve aileyi güçlendirecek politikalara önem verdiklerini kaydeden Akşit, buna karşın Türkiye'de varolan güçlü aile değerlerinin, ağır ekonomik sorunlar, kültürel yozlaşma, plansız kentleşme ve bilgisizliğin kurbanı olmaya devam ettiğini dile getirdi. Sorun çözme kabiliyetini kaybeden ailenin, çocuğunu, gencini yetiştiremez olduğuna dikkat çeken Akşit, bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların gösterdiği en önemli gerçeğin aile yoksulluğu olduğunu vurguladı. Akşit şöyle konuştu: ''Geçmişte ailenin toplum hayatındaki önemini farketmeyen politikalar sonucu ne yazık ki Aile Araştırma Kurumu ihmal edilmiş ve hatta tümüyle kapatılmak istenmiştir. Huzurlarınızda açıkça belirtmek isterim ki aile hiçbir ideolojinin, hiçbir siyasi amacın malzemesi yapılmayacak kadar güçlü ve kuşatıcı bir kurumdur. Herkes mensubu bulunduğu aileye karşı yükümlülük taşır. Bu ideolojik bir durum değil, insani bir durumdur. Ayrıca Türkiye, aile politikalarına verdiği önem bakımından AB ülkelerinin gerisindedir.'' Aile Araştırma Kurumu'nun 10 yıldır teşkilat yasası, yeterli bütçe ve personel imkanı olmadan ayakta durmaya çalıştığına işaret eden Akşit, kurumun mevcut haliyle çözüm üretme gücünü kaybettiğini söyledi. Bütün dünyanın, ailenin yoksulluğu yenmede oynadığı kilit rolün farkında olduğunu belirten Akşit, ailenin bu belirleyici rolünün yoksullukla mücadelede daha da önem kazandığını kaydetti. Başbakan Erdoğan ise Türkiye'nin sahip olduğu aile değerlerinin, milli birlik ve beraberliğin, milli bekanın en önemli teminatı olduğunu dile getirdi. Anayasa'nın 41. maddesinde yer alan 'Aile toplumun temelidir' ifadesinin, çağın bu toplumsal gereğine işaret ettiğini anlatan Erdoğan, AK Parti'yi kurarken kendilerine kimlik olarak seçtikleri muhafazakarlığın tarifini yaparken aileyi temel aldıklarını ifade etti. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, özürlü her bireyin ihtiyaçlarının en iyi cevap bulduğu yerin aile olduğunu vurgulayan Erdoğan, ailenin, insani değerleri koruyan temel kurum olduğunun insanlığın temel kabulü olduğunu dile getirdi. Güçlü aile yapısına sahip toplumların uzun süre yaşayabildiklerini kaydeden Erdoğan, güçlü bir aile yapısının, toplumun temel sorunlarını aşmada en önemli çözüm adresi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin uygarlık hedefini gerçekleştirmek için aile yapısını güçlendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Ailedeki zaafiyetler telafisi imkansız toplumsal çürümeyi de beraberinde getirmektedir'' diye konuştu. Erdoğan, toplumsal gelişmenin önünde engel olarak duran kanun dışı ve ahlak dışı pek çok sorunun altında yıpranan ve fonksiyonlarını yerine getiremeyen ailenin yattığını anlatan Erdoğan, Türk ailesinin bütün sorunlarına rağmen güçlü bir sosyal hizmet ve yardım mekanizması olarak varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bu yönünü güçlendirmek suretiyle ailelerin sorun çözme kabiliyetlerini güçlendirmek zorunda olduklarını söyledi. Dayanışma ve yardım mekanizmasının işlemesinde, sevgi, saygı gibi değerlerin yaşatılmasında ailenin kilit rol oynadığını belirten Erdoğan, çocuk ve kadın istismarında, kadına dönük ayrımcılıkta, uyuşturucu ve diğer suçlarda ortaya çıkan devasa sorunların çözüm adresinin aile olduğunu vurguladı. Genç nesilleri uyuşturucu ve alkol tehdidinden koruyacak en iyi gücün de aile olduğunu ifade eden Erdoğan, son yıllarda giderek artan boşanma olayları, uyuşturucu kullanımı, aile içi şiddet olaylarının da aile yapısının zayıfladığını gösterdiğini dile getirdi. Ekonomi politikalarını, sosyal politikalar ekseninde yürütmek, bütün adımları toplumsal faydayı esas alarak atmak zorunda olduklarını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: ''Sosyal politikalarda kalıcı çözümler üretmeye mecburuz. Bunun yolu aile politikalarının hayata geçirilmesidir. Dünyadaki deneyimler de göstermiştir ki ailelerin sorun çözme kabiliyeti arttıkça kamunun sosyal hizmet ve yardım yükü de azalmaktadır. Hükümetimiz gerçekleştirdiği köklü değişikliklerle sorunların yerinde çözümü için yeni düzenlemeler öngörmektedir. Bu düzenlemelerin esası hizmetin topluma daha çabuk ulaşmasını sağlamaktır. İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle ağır riskler altında bulunan aileler başta olmak üzere aile yapımızın bütünlüğünü korumak, refahını artırmak en önemli hedefimizdir''. Bugüne kadar yaşanan sayısız krizin, milletin kaya gibi sağlam dokusu ve sağlam aile değerleri sayesinde aşıldığını anlatan Erdoğan, ''Eğer bir bir Arjantin olmadıysak bu yapımızla bunu gerçekleştirdik. Kimse kendini aldatmasın. Eğer bu aile yapımızdaki güç olmamış olsaydı ülkemiz de aynen bir Arjantin haline dönebilirdi. Bu sağlam yapı bizi bugünlere getirdi'' diye konuştu. Erdoğan, Türk toplumunun, felçli babayı dağın başına bırakan anlayışı modernizm olarak telakki eden yanlışlar içinde olan bir toplum olmadığına dikkat çekerek, bunu yapanların yalnız kalmaya mahkum olduklarını ifade etti. Erdoğan, Türk aile yapısının geçmişteki sağlam dokusunu korumaya mecbur olduklarını da dile getirdi. Yoksul kesimlere bir söz verdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu anda bu eli uzattıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. İşe yangını söndürmekle başladıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin büyük krizlerden çıkarak bugünlere geldiğini, bu krizleri sağlam aile yapısı ve millet olarak dayanışması sayesinde atlattığını bildirdi. Konuşmaların ardından Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından aileye yönelik çalışmalara hizmetlerinden dolayı ödüle layık görülen televizyon yapımcılarına ödülleri verildi. Ödüller Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Devlet Bakanı Akşit tarafından sahiplerine verildi. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül töreninin sonunda ödül alanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER