Gündem
  • 26.9.2002 10:39

ERDOĞAN: "TÜRKİYE'NİN TEK EKSİĞİ SİYASİ LİDERDİR"

KAYNAK : Haber Vitrini VEHBİ BAŞ İSTANBUL - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin tek eksiği siyasi liderdir" dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı'nda bulunan Grand Cevahir Otel'de, partisinin seçim bildirgesini açıkladı. Salona girişte 'Başbakan Erdoğan' sloganları ile karşılanan AK Parti Lideri Erdoğan, Türkiye'nin 39 gün sonra seçime gideceğini hatırlatarak, seçimin hayırlı olmasını diledi. Demokratik seçimlerde her seçimin önemli olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Ama 3 Kasım seçimleri daha önemlidir. Çünkü Türkiye daha sancılı bir tıkanıklık yaşamıştır. Türkiye, mevcut tıkanıklıkları aşmak için seçime gitmektedir. Bu seçim sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi de ülkeyi yönetmeye taliplerin hedeflerini nasıl gerçekleştireceği seçim beyannamelerini açıklamalarıdır. Biz de AK Parti olarak ülkeyi yönetmeye en yakın parti olduğumuzu göz önüne alarak seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaşmak üzere buradayız" dedi. "Türkiye'de esas olan ekonomik kriz değil, bunu da kapsayan yönetim krizidir" diyen AK Parti Genel Başkanı, "Bu nedenle bizim size ve topluma sunacağımız beyanname aslında bir siyaset belgesidir ve bu belgenin ruhunu oluşturan AK Parti olarak inşa etmeye çalıştığımız öncü siyasi liderliktir. Türkiye'nin öncelikle meselesi kaynakların yetersizliği değil, tüm sorunları çözecek bir siyasi liderin eksik olmasıdır. AK Parti olarak gerçekçi bir siyaset anlayışı ile Türkiye'yi yönetmeye talibiz" şeklinde konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için potansiyeline yakışacak şekilde siyasi liderliğin, AK Parti'nin kurumsal yapısı ve siyasi anlayışı olduğunu söyledi. Bu belgenin en önemli özelliğinin bir değişim ve yeniden yapılandırma projesi olması olduğunu savunan Erdoğan, "Bu belgede milletimizin adalet ve kalkınma arayışı vardır. Türkiye uzun zamandır değişmek ve sistemi yeniden yapılandırmak zorunda olduğu halde ağır kayıplara uğramıştır. Son yıllarda yaşadığımız krizler ve tahribatlar da olunca, öncü bir siyasi lider kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye'nin tek eksiği siyasi liderdir" açıklamasında bulundu. AK PARTİ'DEN İLKELİ SİYASET AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin değişimi, ilkeli siyasetle yaptığını söyledi. Bu ilkeli siyaset sayesinde Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğinin altını çizen Erdoğan, "Siyasi partiler kanunu, halkımızın yönetime katılmasına imkan olamamaktadır. Siyasi partiler ve seçim kanunlarını değiştirerek vatandaşımızın üye olmaları için köklü düzenlemeler yapılacaktır. Milletimizin geleceğini sağlam bir zemin olarak gören AK Parti muhafazakardır. Toplum, aile, okul, mülkiyet ve din gibi ilkelerde varlığını sürdüren canlı bir organizmadır. Bu nedenle toplumu birleştiren, yerli kültür ve kurumlar evrensel değerlerle değişmez" dedi. AK Parti olarak, yerli değerlerin tahrip edilmesini doğru bulmadıklarını da belirten Erdoğan, şunları söyledi: "21. yüzyılın başında Türk siyasi hayatına katılan AK Parti, yenilikçi ve çağdaş bir partidir. AK Parti zengin ülkelerin öncülüğünde kaçınılmaz olan küreselleşmenin, ortaya çıkan risklere ancak yenilikçi ve çağdaş ilkelerle karşı koyacaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesinden hareket eden partimiz, bütün politikalarının merkezine insanı yerleştirmiştir. Kalkınma ve demokrasi için en vazgeçilmez olan insanımız, bugün ne yazık ki mutsuz çaresiz ve güvensizdir. Oysa demokrasinin amacı inanç, örgütlenme, insanların korku ve endişeden uzak olmalarını sağlamaktır. Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri özellikle Kopenhag Kriterleri'nde belirtilen seviyeye yükseltmek için gerekli değişiklikleri muhakkak yapacaktır. Partimiz toplumumuzda kısır çekişmelere yol açan düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve etnik ayrımcılık konularında demokrasimizi etkin düzeye taşıyacak. Yaşama, mülkiyet, düşünce, inanç, teşebbüs ve örgütlenmeyi kısıtlayan ilkeler yeniden düzenlenecektir." AK PARTİ'NİN EN ÖNEMLİ HEDEFİ, DEVLETE OLAN GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETMEKTİR Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimizin uygulayacağı ekonomik programın temel amacı, bu olumsuz tabloyu hızla tersine çevirerek, enflasyonu düşürmek" dedi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı'nda bulunan Grand Cevahir Otel'de, partisinin seçim bildirgesini açıkladı. İktidara geldikleri takdirde sağlık, eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma, turizm, köyişleri, tarım, hayvancılık, imar ve ulaşım hizmetlerinin en iyi düzeyde karşılanmasının sağlanacağını ifade eden Erdoğan, "AK Parti, ekonomik faaliyetlerin nihai amacını insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğuna inanır. Milletimizin teşebbüs gücü, ekonomik gelişmenin en önemli kaynağıdır. Devletin ekonomideki temel rolü piyasalarda serbest rekabet koşullarını sağlamak. AK Parti'nin en önemli hedefi, devlete olan güveni yeniden inşa etmektir" dedi. AK Parti Genel Başkanı, yeni düzenleme ve denetimlerle, serbest piyasa sisteminin işleyişindeki aksaklıkların giderileceğini ifade ederek, "Verimlilik artırılacak, sistemin kötüye kullanımı önlenecektir. AB'nin sunduğu ekonomik ve demokratik standartlar, yasal ve kurumsal düzenlemeler tam üyelik şartına bağlı olmaksızın desteklenecektir. Çünkü bunlar 'AB'ye girelim' adı altındaki gayretler değildir, insanımızın yaşam standardını yükseltmeye yönelik gayretlerdir. AK Parti, uygulanan mevcut ekonomik programın yetersiz olduğuna inanmaktadır. Mevcut programın reel sektörün sorunlarına yaklaşımı ve sosyal politikaları yetersizdir. Ülke şartları dikkate alınmadan, sorunlar tartışılmadan uygulamaya konuluyor. Dengesiz gelir dağılımı, işsizlik gibi sorunların içine düşmüştür. Enflasyon, büyüme ve gelir dağılımı gibi temel ekonomik göstergeler bakımından Türkiye, gelişmekte olan çok ülkenin gerisinde kalmıştır. Partimizin uygulayacağı ekonomik programın temel amacı, bu olumsuz tabloyu hızla tersine çevirerek enflasyonu düşürmektir" diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin amacının, yüksek ve kalıcı büyüme performansına ulaşmak olduğunu söyledi. Enflasyonu düşürmek, kalıcı ve yüksek büyüme oranlarına ulaşmanın ancak kapsamlı, tutarlı ve toplumun geniş katılımıyla desteklenen bir ekonomik programla mümkün olduğunu savunan Erdoğan, "Verimsiz harcamalar kısılarak üretken harcamaların arttırılması, ekonomik aktiviteyi canlandıracak vergi indirimine gidilmesi gibi önlemler dikkatle değerlendirilecektir. Kısa dönemde enflasyonu düşüren strateji sürdürecektir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunacak. Para politikası uygulamasında Merkez Bankası fiyat istikrarıyla çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdamın sağlanmasını da dikkate alacaktır. Maliye ve para politikasında gerekli düzenlemeler yapılırken, bir taraftan da hızla yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Parasal ve mali disiplinin sağlanmasının yanında yapısal reformların uygulanması, ülkemizde güven ortamını oluşturacak ve verimsizlikleri azaltacak. Enflasyon ve reel faizlerde kalıcı bir düşüş sağlanacak" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanı, makro ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik para ve maliye politikalarına ilaveten, reel sektörün canlanması için gerekli desteğin verileceğini ve arzulanan büyüme seviyesine de ulaşılacağını belirtti. "AK PARTİ ACI TABLOYA KAYITSIZ KALMAYACAK" Recep Tayyip Erdoğan, krizden en çok etkilenmiş olan kesimler için sosyal yardım projesini uygulamaya koyacaklarını söyledi. Nüfusun yüzde 15'inin açlık sınırı altında olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkanı, "AK Parti, üstlendiği sosyal sorumlulukların gereği olarak, krizden olumsuz etkilenmiş kesimler için sosyal yardım projelerini uygulamaya koyacak. AK Parti, insan hakları ve Anayasaya aykırı olan acı tabloya kayıtsız kalmayacaktır. Türkiye'nin temel problemlerinden biri de verilen sözlerin arkasında durulmaması, yani açıklanan programların uygulanmaması. Biz, açıkladığımız ekonomik programların arkasında güçlü bir siyasi iradeyle duracağız" dedi. Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması, salonda bulunan partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Erdoğan, yapılan faiz ödemeleri sonucunda bütçelerin; ekonomik, mali ve sosyal politikaları uygulama aracı olmaktan çıktığını, adeta faiz ödeme aracı haline geldiğini savunarak, "Partimizin uygulayacağı makro ekonomik politikalarla borç faiz-kısır döngüsü kırılacak. Borç stokunun vade yapısı yenileştirilecek. Faiz ödemelerinin bütçe üzerindeki baskısı azaltılacak. Böylece bütçeler tekrar maliye politikası haline gelecektir. Vergi oranlarının yükseltilmesi, yeni vergi koyulması kolaycılığına, bizim dönemimizde girilmeyecektir. Partimiz, ekonomik istikrarsızlık nedeni olan kamu açıklarını azaltmak için kararlı ve süratli bir şekilde şunları uygulayacak; "Yapısal reformlar süratle gerçekleştirilecek, uygulamalarda şeffaflık sağlanacak, yolsuzluk ve rüşvetle kesin mücadele edilecek, harcamalarda etkinlik sağlanacak, verimlilik artırılacak, kaynaklar öncelikli projelere tahsis edilecek, hukuki ve idari engeller kaldırılarak özelleştirmeye hız verilecek" şeklinde konuştu. Vergi barışı projesi çerçevesinde kayıt dışılığı kontrol altına almak amacıyla vergide ak sayfa açılacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanı, bu konuda şunları söyledi: "Partimiz ilke olarak vergi oranlarını yükseltmeyecek, yeni vergiler kesinlikle koymayacaktır. Bu proje kapsamında 130 bine ulaşan dosya, vergi ve faiz indirimi yoluyla tasfiye edilecektir. Türkiye'nin temel ekonomik sorunlarb katılımıyla desteklenen bından biri borç-faiz kısır döngüsüdür. Bu döngü kırılmalı. Bunu sağlamak için faiz oranlarının hızla makul düzeylere gerilemesi, özelleştirilmenin hızlandırılması ve ekonomide kalıcı bir büyüme ortamına ulaşılması gerekmektedir. Özelleştirme sürecini hızlandıracak hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak."

İLGİLİ HABERLER