Gündem
  • 18.5.2004 10:04

GÜL, ANNAN'A GÖNDERİLEN TAAHHÜT MEKTUBUNU AÇIKLADI

İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin'in konuyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a yönelttiği yazılı soru önergesini Dışişleri Bakanı Gül yanıtladı. Yanıtında Bürgenstock'da yapılan görüşmeleri takvim olarak özetleyen Gül, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 7 Nisan 2004'e kadar taraflardan taahhüt istediğini anımsattı. Abdullah Gül, Erdoğan'ın imzasıyla Annan'a gönderilen taahhütü şöyle açıkladı: ''Sayın Başbakanımız 6 Nisan 2004 tarihli bir mektupla BM Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin bu hususlara ilişkin mutabakatını bildirmiştir. Mektupta, Kuruluş Anlaşması'nın her iki tarafta ayrı ayrı referanduma sunulması ile referandumlarda her iki tarafta da olumlu sonucun alınması ve Türkiye'nin iç onay sürecini tamamlaması durumunda Kıbrıs'ta Yeni Düzenin Kurulmasına İlişkin Andlaşma'yı 29 Nisan'a kadar imzalaması hususlarında mutabık olduğumuz kaydedilmektedir. Diğer iki garantör ülke olan İngiltere ve Yunanistan da BM Genel Sekreteri'ne aynı içerikteki yazılı mutabakatlarını vermişlerdir.'' Gül, 24 Nisan'da yapılmış olan referandumların her iki tarafta da ''evet''le sonuçlanmış olsaydı, referandum sonuçlarının TBMM tarafından onaylanmadan herhangi bir metnin imzalanması ve yürürlüğe girmesinin söz konusu olmayacağını kaydetti. Gül, ''Dolayısıyla verilen taahhüt, referandumların olumlu sonuçlanması halinde Andlaşma metninin TBMM'nin onayına sunulacağına ilişkindir. Nihai karar TBMM'ye ait olduğu cihetle, bu taahhüdün TBMM'nin bugüne kadar almış olduğu kararlarla bir çelişkisi bulunmamaktadır'' dedi.

İLGİLİ HABERLER