Ekonomi
  • 12.10.2008 12:44

HER 10 KİŞİDEN 9'UNA GÖRE, VERGİ ADALETİ YOK

ANKARA -      Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi Araştırması", vatandaşın vergi sistemine bakışını gözler önüne serdi.
     Araştırmaya göre, Türkiye'de vergi kaçakçılığının en büyük nedeni, "herkes kaçırıyor, ben de kaçırırım" anlayışının hakim olması. Vergi kaçırmanın en geçerli yolu da, işleri kayıt dışı yürütmek.
     Vergi oranlarının düşürülmesini isteyenlerin yarıdan fazlası, oranlar artarsa, vergi kaçıracağını ya da daha fazla vergi ödemek yerine işini yavaşlatacağını veya bırakacağını söylüyor.
     Araştırmada vatandaşların yüzde 33,3'ü vergiyi "kamu hizmetlerinin karşılığı", yüzde 30,9'u "zorunlu bir ödeme", yüzde 18,3'ü "bir ödev", yüzde 15,3'ü "bir yük", yüzde 2,2'si de "teşebbüs kabiliyetini engelleyen bir uygulama" olarak tanımlıyor.
     Her 4 vatandaştan 3'ü vergilerin ağır olduğunu savunuyor. Yükümlülerin yüzde 22'ine göre vergiler "çok ağır", yüzde 54,7'sine göre de "ağır". Vergi yükünü "normal" bulanların oranı yüzde 21,7, "az" bulanların ise yüzde 1,5.
     Vatandaşların yarısı, "Günümüz şartlarında vergisini tam ödeyenler, ekonomik açıdan gelişemez ya da iflas eder" görüşünü taşıyor.
     Yükümlülerin yüzde 62,6'sı, önce desteklemiş oldukları bir iktidardan, sadece vergileri artırdığı için bir sonraki seçimde desteğini çekmeyeceğini bildirirken, yüzde 37,4 ise çekeceğini söylüyor.

İLGİLİ HABERLER