Ekonomi
  • 31.7.2008 04:44

HİSARCIKLIOĞLU: "KARAR, DEMOKRASİYE OLAN İNACIN TEZAHÜRÜDÜR"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti'nin kapatılma davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanan "red" kararı nedeniyle yaptığı açıklamada, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Yüce Mahkemenin verdiği karar, Büyük Milletimizin demokrasiye olan inancının tezahürü olarak kabul edilmelidir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu ve demokrasinin de içinde yer aldığı bu dört ilkenin hiçbirisinden vazgeçilemeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin kolaylıkla kapatılması Türk demokrasisine zarar vermektedir. Bugüne kadar gördüğümüz örnekler de bunu göstermektedir" dediğini hatırlatarak, herkesin serinkanlılıkla hareket etmesi gereken bir sürecin içinde olduğumuzun farkında olmasında fayda olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, uluslararası piyasalarda nereye gideceği belli olmayan bir çalkantının tam ortasında artık zaman geçirmeden yeniden ekonomiye odaklanılmasının önemine değindi. Başkan Hisarcıklıoğlu, açıklamasında daha sonra şu görüşleri dile getirdi; "Türk hukuku kazanmıştır, demokrasimiz kazanmıştır. Türk demokrasisinin ve hukukunun gücü, derinliği, çağdaşlığı ve birikimine şahit olduk. Seçimle işbaşına gelen siyasi partilerin, seçim başarısızlıkları ile görevden ayrılmaları prensibinin yerleşmesi yolunda atılan her adım laik ve demokratik Cumhuriyetimizi zayıflatmaz güçlendirir. Şimdi artık işe yeniden koyulma zamanıdır.
Derinleşen uluslararası finansal kriz ortamında ekonomide atmamız gereken adımlar, almamız gereken tedbirler vardır. Hızlanan küresel rekabet ortamında geleceğimizi kurmak yolunda atmamız gereken adımları ertelediğimiz her gün bir kayıptır. Zaman ekonominin meselelerine eğilme, önceliği ekonomik yeniden yapılanmaya verme zamanıdır. Herkesin Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından gereken dersleri çıkarmasında fayda vardır. Türkiye'nin gergin tartışmaya değil, yoğun çalışmaya ihtiyacı vardır. İş dünyasının
beklentileri ve demokrasimizin gelişmesi ile ilgili çalışmalara herkes daha özenle destek vermelidir. Çünkü bu süreç içerisinde toplumun her kesimi beklentilerini ertelemek zorunda kaldı. Artık işin değerlendirilmesi; tarihçilere, siyaset bilimcilere ve hukukçulara bırakılmalı ve hayatın normal akışına dönülmelidir. Bundan sonraki yol kazalarının önlenmesi için; başta Anayasa olmak üzere, siyasal hayatımızı düzenleyen kanunların geniş bir mutabakat sağlanarak, demokrasimizin ve geleceğin büyük Türkiye'si
için gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir."

İLGİLİ HABERLER