Gündem
  • 31.8.2007 10:27

İŞTE KURULLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLAR

ANKARA - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Başbakan Erdoğan'ın genelgesiyle, çeşitli işlevleri yerine getirmek üzere kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararları ve genelgelerle kurulmuş resmi kurul ve komisyonlarda başkan ve üye olarak görev alacak hükümet üyeleri için yeni bir düzenlemeye gidildi. Genelgede, kurul ve komisyonlarda yer alacak hükümet üyeleri şöyle belirlerdi:
"Yüksek Planlama Kurulu; Başkan: Recep Tayyip Erdoğan-Başbakan. Üyeler: Nazım Ekren (Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı), Mehmet Şimşek (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı. Başbakan Erdoğan'ın katılmadığı toplantılara Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlık edecek.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu; Başkan: Nazım Ekren (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı). Üyeler: Mehmet Şimşek (Devlet Bakanı), Kürşad Tüzmen (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu; Başkan: Recep Tayyip Erdoğan-Başbakan. Üyeler: Nazım Ekren (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Mehmet Şimşek (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı.
Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu; Başkan: Hayati Yazıcı (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı). Üyeler: İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı.
Haberleşme Yüksek Kurulu; Başkan: Recep Tayyip Erdoğan-Başbakan. Üyeler: İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı.
GAP Yüksek Kurulu; Başkan: Nazım Ekren (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı). Üyeler: Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı.
Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başkan: Recep Tayyip Erdoğan-Başbakan. Üyeler: Mehmet Şimşek (Devlet Bakanı), Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı.
Kriz Koordinasyon Kurulu; Başkan: Cemil Çiçek (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı). Üyeler: Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği'nin eki tabloda yer alan krizin cinsine göre; Devlet Bakanı (Ekonomik İşlerden Sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı.
Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu; Başkan: Beşir Atalay (İçişleri Bakanı). Üyeler: Adalet Bakanı, Maliye Bakanı."

İLGİLİ HABERLER