Ekonomi
  • 31.3.2006 13:40

SSK VE BAĞ-KUR PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

ANKARA - SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvurular, 3 Nisan 2006 Pazartesi günü başlayacak.
     Borç yapılandırma uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, SSK il müdürlüklerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.
     Bağ-Kur'a borcu bulunanlar da il müdürlüklerindeki matbu dilekçeleri doldurarak başvurularını yapabilecekler.
     Bağ-Kur'da borç miktarına bakılmaksızın tüm borçlara, SSK'da ise borç aslı 100 bin YTL ve altında olanlar için asıl borçlarına (herhangi bir gecikme faizi veya cezası olmayan miktar) 1998 sonuna kadar mevcut gecikme cezası, 1999'dan başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası yerine daha düşük olan enflasyon (TEFE ve ÜFE) oranı uygulanacak.
     SSK'da borç aslı 100 bin YTL ve üzerinde olanlar için ise Maliye Bakanlığı'nca ''çok zor durum'' halinin belirlenmesi için kullanılan oranlar esas alınarak, borçlu firmanın mali durumuna bağlı olarak ana para ve gecikme zammı toplamından oluşan borcun yüzde 30'una kadar terkin yapılabilecek.
     Borç aslı 100 bin YTL üzerinde olduğu halde mali durumu ''çok zor durum'' kapsamına girmeyen işverenler ise taksitlendirme imkanından yararlanabilecek.
     Borcun yaşına ve tutarına göre taksit sayısı belirlenecek, ancak taksit sayısı en fazla 60 ay olacak.
     Yeniden yapılandırma başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar borçlarının tamamını ödemeleri halinde, borcun peşin ödendiği kabul edilecek ve hiçbir vade farkı uygulanmayacak.

İLGİLİ HABERLER