Gündem
  • 30.3.2009 11:55

UNAKITAN'DAN TAHSİLAT GENELGESİ

ANKARA - Maliye Bakanlığı, 10 liraya kadar olan vergi ve 20 liraya kadar olan diğer amme alacaklarının tahsilinden vazgeçti.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan Tahsilat İç Genelgesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunu kapsamında ''tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin edilen'' tutarlar yeniden düzenlendi.
Buna göre, her bir alacak türü ve dönemi itibariyle, alacak aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz ve varsa bağlı cezaları toplamı dahil olmak üzere, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi alacaklarında 10 lirayı aşmayan (10 lira dahil) alacakları silinecek.
Diğer amme alacaklarında tahsilinden vazgeçilen tutardaki limit de 20 lira olacak. Bu çerçevede, 20 liraya kadar olan (20 lira dahil) amme alacakları, ilgili tahsil dairelerince terkin edilecek.

İLGİLİ HABERLER