Gündem
  • 29.11.2007 15:31

UZMAN HEKİME 65 YAŞ SINIRINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Danıştay 10. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun, sözleşme yapacağı özel sağlık kuruluşlarında çalışacak uzman hekimlerin 65 yaşını doldurmamış olması koşulunu getiren düzenlemesinin yürütmesini durdurdu.
      Bir hekim, "Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi"nin "uzman hekim" başlıklı 3.1.6. maddesinde yer alan "Sağlık kurumu/kuruluşu, hastalara hizmet
      verebilmek için ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde yer alan branşlarda 65 yaşını doldurmamış en az bir tam zamanlı uzman hekim bulundurmayı kabul ve taahhüt eder" ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Davalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dairenin kararına itiraz ederse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

İLGİLİ HABERLER