Gündem
  • 16.9.2002 12:59

YENİ YÜZLER PARTİSİ GENEL BAŞKANI MÜNCİ İNCİ: "YENİ YÜZLER PARTİSİ SÖYLEDİ, DİĞER PARTİLER YENİ AYILIYOR"

KAYNAK : Haber Vitrini İSTANBUL - Yeni Yüzler Partisi Genel Başkanı Münci İnci, yaşanan siyasi sorunları eleştirerek, "Yeni Yüzler Partisi söyledi, diğer partiler yeni ayılıyor" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Münci İnci, mevcut Siyasi Partiler Yasası ile seçime gitmenin, Anayasa'nın 67 ve 69. maddelerine göre temsilde adalet ve demokrasiye aykırı olduğunu açıkladıklarını belirterek, "Bu seçim yasaları ile seçime gitmek, Kopenhag kriterlerinin siyasi kriterlerine de aykırıdır. Kopenhag kriterlerinde siyasi kıstaslar, ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığıdır. Demokrasinin şartlarından biri de kurumsallaşmış partilerin siyasette var olmasıdır" dedi. Yeni Yüzler Partisi Genel Başkanı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Ayrıca yüzde 10'un korunması Anayasa'nın 67 ve 69. maddelerine de aykırı. 31.10.2001-4709 sayılı yeni Anayasa değişikliğinin 24. maddesinde seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içersinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz hükmünü getirmiştir. Geçici bir madde ile bu hükmün ilk yapılacak seçimlerde uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Anayasa değişikliğinin 25. maddesinin son fıkrasında 'siyasi partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakmaları ile siyasi partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir' denilmiştir. Yani son uyum yasaları adı altında yapılan Anayasa değişiklikleri yeni bir siyasi parti yasasının çıkarılmasını emrediyor." Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye takvim vermesi için Kopenhag kriterlerinin uygulanmasını beklediğinin açıkça ortada olduğunu savunan Münci İnci, demokratik her Türk vatandaşının seçme ve seçilme özgürlüğünü garanti altına alacak temsilde adalet ve yönetimde istikrar sağlayacak seçim yasaları olmadıkça Avrupa Birliği'nin hayal olduğunu kaydetti. İnci, "Bu nedenle 3 Kasım unutulmamalı, yeni bir seçim ve siyasi partiler yasası derhal çıkarılmalıdır. Liderlerin diktatörlüğüne son verilmelidir. Tüm siyasi partilerin parlamentoda temsil edileceği adil bir seçime gidilmeli, seçilme yaşı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi minimumu 25 yaşına indirilmedikçe Kopenhag kriterlerinin gerçekleşmeyeceği her siyasetçi ve hukukçu tarafından bilinmelidir" dedi.

İLGİLİ HABERLER