Gündem
  • 27.10.2008 16:43

BAŞSAVCI'DAN 'KAPATMA DAVASI' AÇIKLAMASI

ANKARA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İddianamede, laikliğe aykırı görülen beyanların dayanaklarının gösterilmesi ve bu ifadelerin ulusal düzeyde yayın yapan basın organlarında yer alması gerçeği karşısında; beyanların tahrif edildiği yönündeki iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup gerçek dışı ve kabul edilemez niteliktedir" denildi.
     Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca, "Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasının gerekçeli kararının Anayasa Mahkemesi tarafından Resmi Gazete'ye gönderilip yayımlanmasından sonra bazı yayın organlarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yer alan haberlerle ilgili olarak açıklama yapılması uygun görüldüğü" belirtildi.
     Açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada bağımsız ve yansız bir kurum olarak Anayasa ve yasaların verdiği görev ve yetki çerçevesinde siyasi partilerin tüzük, program ve eylemlerinin takibi işlemini sürekli ve etkin bir biçimde, hiçbir etki altında kalmaksızın ve parti ayrımı gözetmeksizin, sıfatının özünü oluşturan Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in temel ilkelerini, bu doğrultuda ulusun egemenliğini ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve laikliği koruma ve yasatma konusundaki yetki ve görevini her zaman olduğu gibi büyük bir özen ve özveri içerisinde yerine getirmeye devam edecektir" ifadesine de yer verildi.
     Açıklamada, ayrıca şöyle denildi:
     "Toplumun çok yakından takip ettiği mahkeme kararının gerekçesinde yer alan bazı kavramlara farklı anlamlar yükleyerek bir takım yanlış ve isabetsiz sonuçlara varan bu çevrelerin kararları anlamakta zorlandıkları üzüntüyle müşahede edilmiştir.
     Mahkeme kararlarının karşı oyları ile birlikte bir bütün olduğu ve tümüyle değerlendirilmesi gerektiği izahtan varestedir.
     Söz konusu kapatma davasına ilişkin olarak, davalı parti üyelerinin hangi beyan ve eylemlerinin iddianamede yer alacağının takdirinin tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev ve yetkisinde olduğu, bu beyan ve eylemlerin değerlendirilmesinin de iddianameyi kabul ederek yargılama yapan Anayasa Mahkemesine ait olduğu kuşkusuzdur. Aksine oluşan düşünce ve açıklamaların görev ve yetkiye müdahale anlamı taşıyacağı açıktır.
     Yapılan yargılamada delil serbestisi ilkesi geçerlidir. İddianameye konu beyan ve eylemlerin hukuka uygun olarak elde edilen her türlü delille kanıtlanması mümkündür."

İLGİLİ HABERLER