Sağlık
  • 10.5.2013 11:45

"Hemşirelere sekreterlik yaptırılmaması talimatı"

ANKARA - Çağıl, hemşirelerin görevlendirileceği yerler ve nöbetleriyle ilgili illerdeki kamu hastaneleri birliği genel sekterlerine genelge gönderdi.
     Eskiden "başhemşire" unvanıyla çalışan sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin görevlerini bu tanım çerçevesinde yapmalarının sağlanması gerektiğini belirten Çağıl, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'deki sağlık bakım hizmetlerinin tanımını hatırlattı.
    
     -"Sekretarya olarak çalıştırılamazlar"-
    
     Hemşireliğin profesyonel bir meslek olduğunu, görev, yetki ve sorumluluklarının da yönetmelikle belirlendiğini ifade eden Çağıl, hemşirelerin görev alanı dışındaki birimlerde ve polikliniklerde sekretarya olarak çalıştırılmaması konusunda daha önce talimat gönderdiğine dikkati çekti.
     Yapılan incelemelerde, hastanelerde bu konuda aksaklık tespit edildiğine işaret eden Çağıl, hemşire sayısının yetersizliği göz önünde bulundurularak yoğun bakım ünitelerine öncelik verilerek klinik hasta sayısı, hasta profili ve yatak doluluk oranları dikkate alınarak tekrar sağlık iş gücü planlaması yapılmasını istedi.
     Sağlık tesislerine bağlı semt polikliniklerinde hizmet veren hemşire, ebe ve hemşire yetkisi alan sağlık personelinin, tüm sağlık çalışanlarıyla eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Çağıl, hakkaniyetli bir çalışma sistemi oluşturulması için yasal engeli olmayan, semt polikliniklerinde görevli tüm sağlık personelinin nöbete dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
 

İLGİLİ HABERLER