Eğitim
  • 29.3.2012 13:51

İlköğretim öğrencilerine süt dağıtımı başlıyor

ANKARA  -  Gerekçesi,''Özel okullar hariç, ana sınıfından itibaren beşinci sınıf öğrencileri dahil olmak üzere; ilköğretim okulu öğrencilerine uzun ömürlü kutu süt dağıtılarak, çocukların dengeli beslenmesini sağlamak suretiyle gelişme oranlarını artırmak ve arz fazlası sütün değerlendirilerek üretimde istikrarı sağlamak'' açıklanan Okul Sütü Programı'nın kaynağı, genel bütçeden sağlanacak.
      Yurt içinde üretilen çiğ sütün, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu ve ambalajının şekli; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek.
      200 mililitre tam yağlı sade içme kutu sütüyle ilgili oluşturulacak Okul Sütü Komisyonu'nda; illerde vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık, il milli eğitim, defterdarlık ve il sağlık müdürlüğü temsilcileri yer alacak. Sekretarya ise il milli eğitim müdürlüğü tarafından yürütülecek.
      Programın uygulanacağı okulların Milli Eğitim Bakanlığınca belirleneceği kaydedilen tebliğde, sütlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yurt içinde üretim yapan üreticilerden sağlanacağı karara bağlandı.
      Dağıtımı yapılacak okul sütü kutularının şekli ve kutu üzerinde yer alması gereken hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirleneceği ifade edilen tebliğde, ayrıca illerde okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolüyle uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerin sağlanmasından il milli eğitim müdürlüklerinin sorumlu olduğunun altı çizildi.
      Program süresinde, öğrencilerin gelişme oranları ile süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmaların yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak. Öğrenci velileri, öğretmenler veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından programdan çıkarılacak.
      Programın tanıtımı ve görev alacak kişilerin eğitimleri için üç bakanlık ile Ulusal Süt Konseyi'nin katılımıyla gerekli tedbirler alınacak. Programda görev alacak öğretmelerin eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Okul Sütü Komisyonu tarafından yapılacak.
      Öğrencilerin eğitimi ise eğitim alan öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek. Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini ve dağıtımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gözetiminde, Ulusal Süt Konseyi tarafından gerçekleştirilecek.
      Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; genel bütçede Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneğinden karşılanacak.
      İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık düzenleyecekleri valilik onaylı il icmalini takip eden ayın beşinci iş gününde Bakanlığa gönderecek. Bakanlık da il icmallerini birleştirerek Türkiye Geneli Ödeme İcmali'ni hazırlayacak.
      Programla ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri programdaki sorumluluklarına göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alacak.
      Öte yandan haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.
 

 

Güncellenme Tarihi : 22.3.2016 19:14

İLGİLİ HABERLER